สภาพอากาศ - Météo


le baromètre
เครื่องวัดความกดอากาศ


le nuage
เมฆ


le froid
ความเย็น


le croissant de lune
พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว


l'obscurité (f.)
ความมืด


la sécheresse
ภัยแล้ง


la terre
แผ่นดิน


le brouillard
หมอก


le gel
น้ำค้างแข็ง


le verglas
การจับเกาะของน้ำแข็ง


la chaleur
ความร้อน


l'ouragan (m.)
พายุเฮอริเคน


la stalactite
น้ำแข็งย้อย


la foudre
ฟ้าผ่า


le/la météorite
อุกาบาต


la lune
ดวงจันทร์


l'arc-en-ciel (m.)
รุ้ง


la goutte d'eau
หยดน้ำฝน


la neige
หิมะ


le flocon de neige
เกล็ดหิมะ


le bonhomme de neige
ตุ๊กตาหิมะ


l'étoile (f.)
ดาว


l'orage (m.)
ฟ้าร้อง


l'onde de tempête
น้ำท่วมฉับพลัน


le soleil
พระอาทิตย์


le rayon de soleil
แสงแดด


le crépuscule
พระอาทิตย์ตก


le thermomètre
เครื่องวัดอุณหภูมิ


l'orage (m.)
พายุฝนฟ้าคะนอง


la tombée de la nuit
พลบค่ำ


le temps
สภาพอากาศ


l'humidité (f.)
สภาพเปียก


le vent
ลม