ร่างกาย - Corps humain


le bras
แขน


le dos
หลัง


la tête chauve
ศีรษะล้าน


la barbe
เครา


le sang
เลือด


l'os (m.)
กระดูก


les fesses
ก้น


la tresse
ถักเปีย


le cerveau
สมอง


le sein
เต้านม


l'oreille (f.)
หู


l'œil (m.)
ตา


le visage
ใบหน้า


le doigt
นิ้ว


l'empreinte digitale
ลายนิ้วมือ


le poing
กำปั้น


le pied
เท้า


les cheveux
ผม


la coiffure
ทรงผม


la main
มือ


la tête
หัว


le cœur
หัวใจ


l'index (m.)
นิ้วชี้


le rein
ไต


le genou
หัวเข่า


la jambe
ขา


la lèvre
ริมฝีปาก


la bouche
ปาก


la mèche de cheveux
ลอนผม


le squelette
โครงกระดูก


la peau
ผิว


le crâne
กะโหลกศีรษะ


le tatouage
รอยสัก


la gorge
คอ


le pouce
นิ้วหัวแม่มือ


l'orteil
นิ้วเท้า


la langue
ลิ้น


la dent
ฟัน


la perruque
วิกผม