การสื่อสาร - Communication


l'adresse (f.)
ที่อยู่


l'alphabet (m.)
ตัวอักษร


le répondeur
เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ


l'antenne (f.)
เสาอากาศ


l'appel (m.)
การโทรศัพท์


le cd
ซีดี


la communication
การสื่อสาร


la confidentialité
ความน่าเชื่อถือ


la connexion
การเชื่อมต่อ


la discussion
การอภิปราย


l'e-mail (m.)
อีเมล์


le divertissement
ความบันเทิง


l'envoi exprès
ส่งด่วน


la télécopie
เครื่องแฟกซ์


l'industrie du film
อุตสาหกรรมภาพยนตร์


la police de caractères
ตัวอักษร


l'accueil (m.)
การทักทาย


la salutation
การทักทาย


la carte de vœux
บัตรอวยพร


le casque
หูฟัง


l'icône (f.)
ไอคอน


l'information (f.)
ข้อมูล


Internet
อินเทอร์เน็ต


l'interview (f.)
การสัมภาษณ์


le clavier
แป้นพิมพ์


la lettre
ตัวอักษร


la lettre
จดหมาย


le magasine
นิตยสาร


le média
สื่อ


le microphone
ไมโครโฟน


le téléphone mobile
โทรศัพท์มือถือ


le modem
โมเด็ม


le moniteur
จอภาพ


le tapis de souris
แผ่นรองเมาส์


les nouvelles (f. pl.)
ข้อความ


le journal
หนังสือพิมพ์


le bruit
เสียง


la note
การจดบันทึก


le pense-bête
การดาษโน้ต


la cabine téléphonique
โทรศัพท์สาธารณะ


la photo
ภาพ


l'album photo
อัลบั้มรูป


la carte postale
โปสการ์ดภาพ


la boîte postale
กล่องไปรษณีย์


la radio
วิทยุ


l'auditeur (m. f.)
ผู้รับ


la télécommande
รีโมท


le satellite
ดาวเทียม


l'écran (m.)
หน้าจอ


le panneau
ป้าย


la signature
ลายเซ็น


le smartphone
สมาร์ทโฟน


le haut-parleur
ลำโพง


le timbre
แสตมป์


le papier à lettres
กระดาษเขียนจดหมาย


l'appel téléphonique
โทรศัพท์


la conversation téléphonique
การสนทนาทางโทรศัพท์


la caméra de télévision
กล้องโทรทัศน์


le texte
บทความ


la télévision
ทีวี


la cassette vidéo
วิดีโอเทป


le talkie-walkie
เครื่องส่งรับวิทยุ


la page Web
เว็บไซต์


le mot
คำ