สิ่งแวดล้อม - Environnement


l'agriculture (f.)
เกษตรกรรม


la pollution de l'air
มลพิษทางอากาศ


la fourmilière
จอมปลวก


le canal
คลอง


la côte
ชายฝั่ง


le continent
ทวีป


le ruisseau
ลำห้วย


le barrage
เขื่อน


le désert
ทะเลทราย


la dune
เนินทราย


le champ
ทุ่งหญ้า


la forêt
ป่าไม้


le glacier
ธารน้ำแข็ง


la lande
พุ่มไม้เตี้ย


l'île (f.)
เกาะ


la jungle
ป่าทึบ


le paysage
ภูมิทัศน์


les montagnes (f. pl.)
เทือกเขา


le parc naturel
อุทยานแห่งชาติ


le sommet
ยอดเขา


le tas
กอง


la marche de protestation
การเดินขบวนประท้วง


le recyclage
การรีไซเคิล


la mer
ทะเล


la fumée
ควัน


le vignoble
ไร่องุ่น


le volcan
ภูเขาไฟ


les déchets (m. pl.)
ขยะ


le niveau d'eau
ระดับน้ำ