การศึกษา - Образовање


археологија
arheologija
โบราณคดี


атом
atom
อะตอม


табла
tabla
กระดาน


прорачун
proračun
การคำนวณ


џепни рачунар
džepni računar
เครื่องคิดเลข


диплома
diploma
ใบรับรอง


креда
kreda
ชอล์ก


разред
razred
ชั้นเรียน


шестар
šestar
วงเวียน


компас
kompas
เข็มทิศ


земља
zemlja
ประเทศ


курс
kurs
ชั้นเรียน


диплома
diploma
อนุปริญญา


стране света
strane sveta
ทิศทาง


образовање
obrazovanje
การศึกษา


филтер
filter
ตัวกรอง


формула
formula
สูตร


географија
geografija
ภูมิศาสตร์


граматика
gramatika
ไวยากรณ์


знање
znanje
ความรู้


језик
jezik
ภาษา


настава
nastava
การสอน


библиотека
biblioteka
ห้องสมุด


књижевност
književnost
วรรณคดี


математика
matematika
คณิตศาสตร์


микроскоп
mikroskop
กล้องจุลทรรศน์


број
broj
จำนวน


број
broj
ตัวเลข


притисак
pritisak
ความดัน


призма
prizma
ปริซึม


професор
profesor
ศาสตราจารย์


пирамида
piramida
ปิรามิด


радиоактивност
radioaktivnost
กัมมันตภาพรังสี


вага
vaga
เครื่องชั่งน้ำหนัก


космос
kosmos
อวกาศ


статистика
statistika
สถิติ


студије
studije
การศึกษา


слог
slog
พยางค์


табела
tabela
ตาราง


превод
prevod
การแปล


троугао
trougao
รูปสามเหลี่ยม


умлаут
umlaut
เครื่องหมายบนสระ


универзитет
univerzitet
มหาวิทยาลัย


карта света
katrta sveta
แผนที่โลก