Feelings - Sentoj


la korinklino
affection


la kolero
anger


la enuo
boredom


la konfido
confidence


la kreemo
creativity


la krizo
crisis


la scivolemo
curiosity


la malvenko
defeat


la depresio
depression


la malespero
despair


la seniluziiĝo
disappointment


la malfido
distrust


la dubo
doubt


la sonĝo
dream


la laciĝo
fatigue


la timo
fear


la lukto
fight


la amikeco
friendship


la amuzo
fun


la funebro
grief


la grimaco
grimace


la feliĉo
happiness


la espero
hope


la malsato
hunger


la intereso
interest


la ĝojo
joy


la kiso
kiss


la soleco
loneliness


la amo
love


la melankolio
melancholy


la humoro
mood


la optimismo
optimism


la paniko
panic


la perplekso
perplexity


la furiozo
rage


la malakcepto
rejection


la rilato
relationship


la peto
request


la krio
scream


la sekuro
security


la ŝoko
shock


la rideto
smile


la tenero
tenderness


la penso
thought


la antaŭzorgo
thoughtfulness