สถาปัตยกรรม - Architektura


architektura
สถาปัตยกรรม


aréna
สนามกีฬา


stodola
โรงนา


baroko
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก


stavební kámen
อิฐ


cihlový dům
บ้านอิฐ


most
สะพาน


budova
อาคาร


zámek
ปราสาท


katedrála
มหาวิหาร


sloup
เสา


staveniště
สถานที่ก่อสร้าง


kupole
หลังคาโดม


fasáda
ซุ้มประตู


fotbalový stadion
สนามกีฬา


hrad
ป้อม


štít
หลังคาหน้าจั่ว


brána
ประตู


hrázděný dům
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้


maják
ประภาคาร


stavba
สิ่งก่อสร้าง


mešita
มัสยิด


obelisk
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม


kancelářská budova
อาคารสำนักงาน


střecha
หลังคา


zřícenina
ซากปรักหักพัง


lešení
นั่งร้าน


mrakodrap
ตึกระฟ้า


visutý most
สะพานแขวน


kachlička
กระเบื้อง