สิ่งแวดล้อม - Životní prostředí


zemědělství
เกษตรกรรม


znečištění ovzduší
มลพิษทางอากาศ


mraveniště
จอมปลวก


kanál
คลอง


pobřeží
ชายฝั่ง


kontinent
ทวีป


potok
ลำห้วย


přehrada
เขื่อน


poušť
ทะเลทราย


duna
เนินทราย


pole
ทุ่งหญ้า


les
ป่าไม้


ledovec
ธารน้ำแข็ง


vřesoviště
พุ่มไม้เตี้ย


ostrov
เกาะ


džungle
ป่าทึบ


krajina
ภูมิทัศน์


hory
เทือกเขา


přírodní park
อุทยานแห่งชาติ


vrchol
ยอดเขา


hromada
กอง


protestní pochod
การเดินขบวนประท้วง


recyklace
การรีไซเคิล


moře
ทะเล


kouř
ควัน


vinice
ไร่องุ่น


sopka
ภูเขาไฟ


odpad
ขยะ


stav vody
ระดับน้ำ