สำนักงาน - Kancelář


kuličkové pero
ปากกาลูกลื่น


přestávka
ช่วงพัก


aktovka
กระเป๋าเอกสาร


barevná tužka
ดินสอสี


konference
การประชุม


konferenční místnost
ห้องประชุม


kopie
สำเนา


adresář
แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ


šanon
แฟ้มข้อมูล


kartotéka
ตู้เก็บเอกสาร


plnicí pero
ปากกาหมึกซึม


košík na dopisy
ถาดจดหมาย


zvýrazňovač
ปากกามาร์คเกอร์


notes
สมุดบันทึก


poznámkový lístek
กระดาษจดบันทึก


kancelář
สำนักงาน


kancelářská židle
เก้าอี้สำนักงาน


přesčasy
การทำงานล่วงเวลา


kancelářská sponka
คลิปหนีบกระดาษ


tužka
ดินสอ


děrovač
ที่เจาะรู


trezor
ตู้เซฟ


ořezávátko
ที่เหลาดินสอ


skartovaný papír
เศษกระดาษ


skartovač
เครื่องทำลายเอกสาร


kroužková vazba
เข้าสันแบบเกลียว


spojovač
ลูกแม็กเย็บกระดาษ


sešívač
แม็กเย็บกระดาษ


psací stroj
เครื่องพิมพ์ดีด


pracoviště
ที่ทำงาน