คำศัพท์

สำนักงาน» Kancelář

games images

kuličkové pero
ปากกาลูกลื่น

games images

přestávka
ช่วงพัก

games images

aktovka
กระเป๋าเอกสาร

games images

barevná tužka
ดินสอสี

games images

konference
การประชุม

games images

konferenční místnost
ห้องประชุม

games images

kopie
สำเนา

games images

adresář
แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ

games images

šanon
แฟ้มข้อมูล

games images

kartotéka
ตู้เก็บเอกสาร

games images

plnicí pero
ปากกาหมึกซึม

games images

košík na dopisy
ถาดจดหมาย

games images

zvýrazňovač
ปากกามาร์คเกอร์

games images

notes
สมุดบันทึก

games images

poznámkový lístek
กระดาษจดบันทึก

games images

kancelář
สำนักงาน

games images

kancelářská židle
เก้าอี้สำนักงาน

games images

přesčasy
การทำงานล่วงเวลา

games images

kancelářská sponka
คลิปหนีบกระดาษ

games images

tužka
ดินสอ

games images

děrovač
ที่เจาะรู

games images

trezor
ตู้เซฟ

games images

ořezávátko
ที่เหลาดินสอ

games images

skartovaný papír
เศษกระดาษ

games images

skartovač
เครื่องทำลายเอกสาร

games images

kroužková vazba
เข้าสันแบบเกลียว

games images

spojovač
ลูกแม็กเย็บกระดาษ

games images

sešívač
แม็กเย็บกระดาษ

games images

psací stroj
เครื่องพิมพ์ดีด

games images

pracoviště
ที่ทำงาน