คำศัพท์

ศิลปะ   »   Arts

l‘aplaudiment

เสียงปรบมือ

l‘art

ศิลปะ

la reverència

การค้อมตัวลง

el pinzell

แปรง

el llibre per pintar

สมุดระบายสี

la balladora

นักเต้น

el dibuix

การวาดภาพ

la galeria

แกลเลอรี่

la vidriera

หน้าต่างกระจก

el graffiti

กราฟฟิตี

l‘artesania

หัตถกรรม

el mosaic

งานโมเสก

el mural

จิตรกรรมฝาผนัง

el museu

พิพิธภัณฑ์

la representació

การแสดง

el dibuix

ภาพ

el poema

บทกวี

l‘escultura

ประติมากรรม

la cançó

เพลง

l‘estàtua

อนุเสาวรีย์

l‘aquarel·la

สีน้ำ
กลับไป