ศัพท์นามธรรม - Termes abstractes


l'administració
การจัดการ


la publicitat
การโฆษณา


la fletxa
ลูกศร


la prohibició
ห้าม


la cursa
อาชีพ


el centre
ศูนย์


l'elecció
การเลือกตั้ง


la col·laboració
การทำงานร่วมกัน


el color
สี


el contacte
การติดต่อ


el perill
อันตราย


la declaració d'amor
การสารภาพรัก


el deteriorament
ความเสื่อมสภาพ


la definició
การจำกัดความ


la diferència
ความแตกต่าง


la dificultat
ความยากลำบาก


la direcció
ทิศทาง


el descobriment
การค้นพบ


el desordre
ความวุ่นวาย


la distància
ระยะห่าง


la distància
ระยะทาง


la diversitat
ความหลากหลาย


l'esforç
ความพยายาม


l'exploració
การสำรวจ


la caiguda
การล้ม


la força
กำลัง


la fragància
กลิ่นหอม


la llibertat
เสรีภาพ


el fantasma
ผี


la meitat
ครึ่งหนึ่ง


l'altura
ความสูง


l'ajuda
ความช่วยเหลือ


l'amagatall
การหลบซ่อน


la pàtria
บ้านเกิด


la neteja
ความสะอาด


la idea
ความคิด


la il·lusió
ภาพลวงตา


la imaginació
จินตนาการ


la intel·ligència
ปัญญา


la invitació
การเชิญ


la justícia
ความยุติธรรม


la llum
แสง


la mirada
การมอง


la pèrdua
การสูญเสีย


l'augment
การขยาย


l'error
ความผิดพลาด


l'assassinat
การฆาตกรรม


la nació
ประเทศชาติ


la novetat
ความแปลกใหม่


l'opció
ตัวเลือก


la paciència
ความอดทน


la planificació
การวางแผน


el problema
ปัญหา


la protecció
การป้องกัน


la reflexió
การสะท้อน


la república
สาธารณรัฐ


el risc
ความเสี่ยง


la seguretat
ความปลอดภัย


el secret
ความลับ


el sexe
เพศ


l'ombra
เงา


la mida
ขนาด


la solidaritat
ความสามัคคี


l'èxit
ความสำเร็จ


el suport
การสนับสนุน


la tradició
ประเพณี


el pes
น้ำหนัก