ศาสนา - Religió


la Pasqua
เทศกาลอีสเตอร์


l'ou de Pasqua
ไข่อีสเตอร์


l'àngel
นางฟ้า


la campana
ระฆัง


la Bíblia
พระคัมภีร์ไบเบิ้ล


el bisbe
บิชอป


la benedicció
การสวดให้พร


el budisme
พระพุทธศาสนา


el cristianisme
ศาสนาคริสต์


el regal de Nadal
ของขวัญคริสต์มาส


l'arbre de Nadal
ต้นคริสต์มาส


l'església
โบสถ์


el taüt
โลงศพ


la creació
การสร้าง


el crucifix
ไม้กางเขน


el diable
ภูต


el Déu
พระเจ้า


l'hinduisme
ศาสนาฮินดู


l'islam
ศาสนาอิสลาม


el judaisme
ศาสนายูดาย


la meditació
การทำสมาธิ


la mòmia
มัมมี่


el musulmà
ชาวมุสลิม


el Papa
สมเด็จพระสันตะปาปา


l'oració
การภาวนา


el sacerdot
นักบวช


la religió
ศาสนา


el servei religiós
การไปโบสน์


la sinagoga
สุเหร่ายิว


el temple
วัด


la tomba
สุสาน