สำนักงาน - Oficina


el bolígraf
ปากกาลูกลื่น


la pausa
ช่วงพัก


el maletí
กระเป๋าเอกสาร


el llapis de color
ดินสอสี


la conferència
การประชุม


la sala de conferències
ห้องประชุม


la còpia
สำเนา


el directori
แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ


l'arxiu
แฟ้มข้อมูล


l'arxivador
ตู้เก็บเอกสาร


la ploma estilogràfica
ปากกาหมึกซึม


la safata de carta
ถาดจดหมาย


el retolador
ปากกามาร์คเกอร์


el quadern
สมุดบันทึก


el bloc de notes
กระดาษจดบันทึก


l'oficina
สำนักงาน


la cadira d'oficina
เก้าอี้สำนักงาน


les hores extres
การทำงานล่วงเวลา


el clip
คลิปหนีบกระดาษ


el llapis
ดินสอ


la perforadora
ที่เจาะรู


la caixa forta
ตู้เซฟ


la maquineta
ที่เหลาดินสอ


el paper triturat
เศษกระดาษ


la trituradora
เครื่องทำลายเอกสาร


l'enquadernat amb espiral
เข้าสันแบบเกลียว


la grapa
ลูกแม็กเย็บกระดาษ


la grapadora
แม็กเย็บกระดาษ


la màquina d'escriure
เครื่องพิมพ์ดีด


el lloc de treball
ที่ทำงาน