เวลา - ‫وقت‬


‫المنبه‬
elmonabbah
นาฬิกาปลุก


‫التاريخ القديم‬
ettariirikh elkadiim
ยุคโบราณ


‫أشياء عتيقة‬
elashyaa' eatiika
โบราณวัตถุ


‫ المذكرة‬
elmthakkara
สมุดนัดหมาย


‫الخريف‬
elkhariif
ฤดูใบไม้ร่วง


‫الإستراحة‬
el'stiraaha
การหยุดพัก


‫اليومية‬
elyawmiya
ปฏิทิน


‫القرن‬
elkarn
ศตวรรษ


‫الساعة‬
essaaea
นาฬิกา


‫فترة استراحة‬
fatrat el'stiraaha
ช่วงพักดื่มกาแฟ


‫التاريخ‬
ettariirikh
วันที่


‫الساعة الرقمية‬
essaaea errakmiya
นาฬิกาดิจิตอล


‫الكسوف‬
elkosoof
สุริยุปราคา


‫النهاية‬
ennihaaya
สิ้นสุด


‫المستقبل‬
elmostakbal
อนาคต


‫التاريخ‬
ettariikh
ประวัติศาสตร์


‫الساعة الرملية‬
essaea erramliya
นาฬิกาทราย


‫ العصور الوسطى‬
eleosoor elwestaa
ยุคกลาง


‫ الشهر‬
eshshaher
เดือน


‫الصباح ‬
essabaah
ตอนเช้า


‫ الماضي‬
elmaadhii
อดีต


‫ساعة الجيب‬
saaeat ejjayeb
นาฬิกาพก


‫الإلتزام بالمواعيد‬
el'ltizaam belmawaaeaiid
การตรงต่อเวลา


‫التسرع‬
ettasarraea
ความเร่งรีบ


‫المواسم‬
elmawaasem
ฤดูกาล


‫فصل الربيع‬
fasel errabiia
ฤดูใบไม้ผลิ


‫الساعة الشمسية‬
essaaea eshshamsiya
นาฬิกาแดด


‫شروق الشمس‬
shorook eshshamss
พระอาทิตย์ขึ้น


‫غروب الشمس‬
kghoroob eshshamess
พระอาทิตย์ตก


‫الوقت‬
elwakt
ช่วงเวลา


‫التوقيت‬
ettawkiit
เวลา


‫فترة الإنتظار‬
fatrat elintidhaar
เวลาที่รอคอย


‫عطلة نهاية الأسبوع‬
otlat nihaayat el'osbooea
วันหยุดสุดสัปดาห์


‫السنة‬
essana
ปี