Furniture - เฟอร์นิเจอร์


เก้าอี้นวม
gâo′-êe-nuam
armchair


เตียง
dhiang
bed


เครื่องนอน
krêuang-nawn
bedding


ชั้นวางหนังสือ
chán′-wang-nǎng′-sěu
bookshelf


พรม
prom′
carpet


เก้าอี้
gâo′-êe
chair


ลิ้นชัก
lín′-chák′
chest of drawers


เปลเด็ก
bhlay-dèk′
cradle


ตู้
dhôo
cupboard


ผ้าม่าน
pâ-mân
curtain


ผ้าม่าน
pâ-mân
curtain


โต๊ะเขียนหนังสือ
dhó′-kǐan-nǎng′-sěu
desk


พัดลม
pát′-lom′
fan


เสื่อ
sèua
mat


เตียงเด็กแบบมีที่กั้น
dhiang-dèk′-bæ̀p-mee-têe-gân′
playpen


เก้าอี้โยก
gâo′-êe-yôk
rocking chair


ตู้เซฟ
dhôo-séf′
safe


ที่นั่ง
têe-nâng′
seat


ชั้นวาง
chán′-wang
shelf


โต๊ะเล็กๆ
dhó′-lék′-lék′
side table


โซฟา
soh-fa
sofa


ตั่ง
dhàng′
stool


โต๊ะ
dhó′
table


โคมไฟตั้งโต๊ะ
kom-fai′-dhâng′-dhó′
table lamp


ถังขยะ
tǎng′-kà′-yà′
wastepaper basket