फर्नीचर - เฟอร์นิเจอร์


เก้าอี้นวม
gâo′-êe-nuam
बंहदार कुर्सी


เตียง
dhiang
बिस्तर


เครื่องนอน
krêuang-nawn
बिस्तर


ชั้นวางหนังสือ
chán′-wang-nǎng′-sěu
पुस्तक की अलमारी


พรม
prom′
कालीन


เก้าอี้
gâo′-êe
कुर्सी


ลิ้นชัก
lín′-chák′
दराज़दार आलमारी


เปลเด็ก
bhlay-dèk′
पालना


ตู้
dhôo
अलमारी


ผ้าม่าน
pâ-mân
पर्दा


ผ้าม่าน
pâ-mân
पर्दा


โต๊ะเขียนหนังสือ
dhó′-kǐan-nǎng′-sěu
डेस्क


พัดลม
pát′-lom′
पंखा


เสื่อ
sèua
चटाई


เตียงเด็กแบบมีที่กั้น
dhiang-dèk′-bæ̀p-mee-têe-gân′
प्लेपेन


เก้าอี้โยก
gâo′-êe-yôk
दोलन कुर्सी


ตู้เซฟ
dhôo-séf′
तिजोरी


ที่นั่ง
têe-nâng′
सीट


ชั้นวาง
chán′-wang
शेल्फ


โต๊ะเล็กๆ
dhó′-lék′-lék′
साइड टेबल


โซฟา
soh-fa
सोफा


ตั่ง
dhàng′
स्टूल


โต๊ะ
dhó′
मेज़


โคมไฟตั้งโต๊ะ
kom-fai′-dhâng′-dhó′
टेबल लैंप


ถังขยะ
tǎng′-kà′-yà′
कचरे का डब्बा