शब्दावली

फर्नीचर» เฟอร์นิเจอร์

games images

เก้าอี้นวม
gâo′-êe-nuam
बंहदार कुर्सी

games images

เตียง
dhiang
बिस्तर

games images

เครื่องนอน
krêuang-nawn
बिस्तर

games images

ชั้นวางหนังสือ
chán′-wang-nǎng′-sěu
पुस्तक की अलमारी

games images

พรม
prom′
कालीन

games images

เก้าอี้
gâo′-êe
कुर्सी

games images

ลิ้นชัก
lín′-chák′
दराज़दार आलमारी

games images

เปลเด็ก
bhlay-dèk′
पालना

games images

ตู้
dhôo
अलमारी

games images

ผ้าม่าน
pâ-mân
पर्दा

games images

ผ้าม่าน
pâ-mân
पर्दा

games images

โต๊ะเขียนหนังสือ
dhó′-kǐan-nǎng′-sěu
डेस्क

games images

พัดลม
pát′-lom′
पंखा

games images

เสื่อ
sèua
चटाई

games images

เตียงเด็กแบบมีที่กั้น
dhiang-dèk′-bæ̀p-mee-têe-gân′
प्लेपेन

games images

เก้าอี้โยก
gâo′-êe-yôk
दोलन कुर्सी

games images

ตู้เซฟ
dhôo-séf′
तिजोरी

games images

ที่นั่ง
têe-nâng′
सीट

games images

ชั้นวาง
chán′-wang
शेल्फ

games images

โต๊ะเล็กๆ
dhó′-lék′-lék′
साइड टेबल

games images

โซฟา
soh-fa
सोफा

games images

ตั่ง
dhàng′
स्टूल

games images

โต๊ะ
dhó′
मेज़

games images

โคมไฟตั้งโต๊ะ
kom-fai′-dhâng′-dhó′
टेबल लैंप

games images

ถังขยะ
tǎng′-kà′-yà′
कचरे का डब्बा