Technology - เทคโนโลยี


ปั๊มลม
bhám′-lom′
air pump


ภาพถ่ายทางอากาศ
pâp-tài-tang-a-gàt
aerial photo


ตลับลูกปืน
dhlàp′-lôok-bheun
ball bearing


ถ่านไฟฉาย
tàn-fai′-chǎi
battery


โซ่จักรยาน
sôh-jàk′-rá′-yan
bicycle chain


สายเคเบิล
sǎi-kay-ber̶n
cable


ม้วนสายเคเบิ้ล
múan-sǎi-kay-bêr̶n
cable reel


กล้องถ่ายภาพ
glâwng-tài-pâp
camera


เทปคาสเซ็ท
tâyp-kât-sét′
cassette


เครื่องชาร์จแบต
krêuang-châge-bæ̀t
charger


ห้องนักบิน
hâwng-nák′-bin′
cockpit


ล้อเฟือง
láw-feuang
cogwheel


กุญแจรหัส
goon′-jæ-rá′-hàt′
combination lock


คอมพิวเตอร์
kawm-pew′-dhur̶
computer


เครน
krayn
crane


เดสก์ทอป
dàyt-tâwp
desktop


แท่นเจาะน้ำมัน
tæ̂n-jàw′-nám-man′
drilling rig


ไดรฟ์
dai′-rá′
drive


ดีวีดี
dee-wee-dee
dvd


มอเตอร์ไฟฟ้า
maw-dhur̶-fai′-fá
electric motor


พลังงาน
pá′-lang′-ngan
energy


รถขุดดิน
rót′-kòot′-din′
excavator


เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
fax machine


กล้องฟิล์ม
glâwng-fim′
film camera


แผ่นดิสก์
pæ̀n′-dìt′
floppy disk


แว่นตานิรภัย
wæ̂n-dha-nin′-pai′
goggles


ฮาร์ดดิสก์
hâd-dìt′
hard disk


จอยสติ๊ก
jawy-sà′-dhík′
joystick


ปุ่ม
bhòom′
key


การลงจอด
gan-long′-jàwt
landing


โน๊ตบุ๊ค
nót-bóok′
laptop


เครื่องตัดหญ้า
krêuang-dhàt′-yâ
lawnmower


เลนส์
layn
lens


เครื่องจักร
krêuang-jàk′
machine


ใบพัดเรือ
bai′-pát′-reua
marine propeller


เหมือง
měuang
mine


ปลั๊กสามตา
bhlák′-sǎm-dha
multiple socket


เครื่องพิมพ์
krêuang-pim′
printer


โปรแกรม
bhroh-græm
program


ใบพัด
bai′-pát′
propeller


เครื่องสูบน้ำ
krêuang-sòop-nám
pump


เครื่องเล่นแผ่นเสียง
krêuang-lên′-pæ̀n′-sǐang
record player


รีโมท
ree-môt
remote control


หุ่นยนต์
hòon′-yon′
robot


จานดาวเทียม
jan-dao-tiam
satellite antenna


จักรเย็บผ้า
jàk′-yép′-pâ
sewing machine


ฟิล์มภาพยนตร์
fim′-pâp-yon′
slide film


เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
tâyk-noh-loh-yêep-lang′-ngan-sæ̌ng-a-tít′
solar technology


กระสวยอวกาศ
grà′-sǔay′-à′-wá′-gàt
space shuttle


รถบดถนน
rót′-bòt′-tà′-nǒn′
steamroller


ระบบกันสะเทือนของรถ
rá′-bòp′-gan′-sà′-teuan-kǎwng-rót′
suspension


สวิทช์
sà′-wít′
switch


เทปวัด
tâyp-wát′
tape measure


เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee
technology


โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
telephone


เลนส์โทรภาพ
layn-ton-pâp
telephoto lens


กล้องโทรทรรศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
telescope


แฟลชไดรฟ์ยูเอสบี
flæ̂t-dai′-rá′-yoo-àyt-bee
usb flash drive


วาล์ว
waw
valve


กล้องวิดีโอ
glâwng-wí′-dee-oh
video camera


แรงดันไฟฟ้า
ræng-dan′-fai′-fá
voltage


กังหันน้ำ
gang′-hǎn′-nám
water wheel


กังหันลม
gang′-hǎn′-lom′
wind turbine


โรงสีแบบกังหันลม
rong-sěe-bæ̀p-gang′-hǎn′-lom′
windmill