Tecnologia - เทคโนโลยี


ปั๊มลม
bhám′-lom′
la pompa dell'aria


ภาพถ่ายทางอากาศ
pâp-tài-tang-a-gàt
la foto aerea


ตลับลูกปืน
dhlàp′-lôok-bheun
il cuscinetto a sfera


ถ่านไฟฉาย
tàn-fai′-chǎi
la batteria


โซ่จักรยาน
sôh-jàk′-rá′-yan
la catena della bicicletta


สายเคเบิล
sǎi-kay-ber̶n
il cavo


ม้วนสายเคเบิ้ล
múan-sǎi-kay-bêr̶n
l'avvolgicavo


กล้องถ่ายภาพ
glâwng-tài-pâp
la fotocamera


เทปคาสเซ็ท
tâyp-kât-sét′
la cassetta


เครื่องชาร์จแบต
krêuang-châge-bæ̀t
il caricabatterie


ห้องนักบิน
hâwng-nák′-bin′
la cabina di guida


ล้อเฟือง
láw-feuang
l'ingranaggio


กุญแจรหัส
goon′-jæ-rá′-hàt′
il lucchetto a combinazione


คอมพิวเตอร์
kawm-pew′-dhur̶
il computer


เครน
krayn
la gru


เดสก์ทอป
dàyt-tâwp
il computer desktop


แท่นเจาะน้ำมัน
tæ̂n-jàw′-nám-man′
la trivellazione


ไดรฟ์
dai′-rá′
il meccanismo


ดีวีดี
dee-wee-dee
il dvd


มอเตอร์ไฟฟ้า
maw-dhur̶-fai′-fá
il motore elettrico


พลังงาน
pá′-lang′-ngan
l'energia


รถขุดดิน
rót′-kòot′-din′
l'escavatore


เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
il fax


กล้องฟิล์ม
glâwng-fim′
la cinepresa


แผ่นดิสก์
pæ̀n′-dìt′
il disco floppy


แว่นตานิรภัย
wæ̂n-dha-nin′-pai′
gli occhialoni


ฮาร์ดดิสก์
hâd-dìt′
il disco rigido


จอยสติ๊ก
jawy-sà′-dhík′
il joystick


ปุ่ม
bhòom′
il tasto


การลงจอด
gan-long′-jàwt
l'atterraggio


โน๊ตบุ๊ค
nót-bóok′
il laptop


เครื่องตัดหญ้า
krêuang-dhàt′-yâ
il tosaerba


เลนส์
layn
l'obiettivo


เครื่องจักร
krêuang-jàk′
la macchina


ใบพัดเรือ
bai′-pát′-reua
l'elica


เหมือง
měuang
la miniera


ปลั๊กสามตา
bhlák′-sǎm-dha
la presa multipla


เครื่องพิมพ์
krêuang-pim′
la stampante


โปรแกรม
bhroh-græm
il programma


ใบพัด
bai′-pát′
l'elica


เครื่องสูบน้ำ
krêuang-sòop-nám
la pompa


เครื่องเล่นแผ่นเสียง
krêuang-lên′-pæ̀n′-sǐang
il giradischi


รีโมท
ree-môt
il telecomando


หุ่นยนต์
hòon′-yon′
il robot


จานดาวเทียม
jan-dao-tiam
l'antenna satellitare


จักรเย็บผ้า
jàk′-yép′-pâ
la macchina da cucire


ฟิล์มภาพยนตร์
fim′-pâp-yon′
la pellicola


เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
tâyk-noh-loh-yêep-lang′-ngan-sæ̌ng-a-tít′
la tecnologia solare


กระสวยอวกาศ
grà′-sǔay′-à′-wá′-gàt
lo space shuttle


รถบดถนน
rót′-bòt′-tà′-nǒn′
il rullo compressore


ระบบกันสะเทือนของรถ
rá′-bòp′-gan′-sà′-teuan-kǎwng-rót′
l'ammortizzatore


สวิทช์
sà′-wít′
l'interruttore


เทปวัด
tâyp-wát′
il metro a nastro


เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee
la tecnologia


โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
il telefono


เลนส์โทรภาพ
layn-ton-pâp
il teleobiettivo


กล้องโทรทรรศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
il telescopio


แฟลชไดรฟ์ยูเอสบี
flæ̂t-dai′-rá′-yoo-àyt-bee
la chiavetta USB


วาล์ว
waw
la valvola


กล้องวิดีโอ
glâwng-wí′-dee-oh
la videocamera


แรงดันไฟฟ้า
ræng-dan′-fai′-fá
la tensione


กังหันน้ำ
gang′-hǎn′-nám
il mulino ad acqua


กังหันลม
gang′-hǎn′-lom′
la turbina eolica


โรงสีแบบกังหันลม
rong-sěe-bæ̀p-gang′-hǎn′-lom′
il mulino a vento