Речник

Технология» เทคโนโลยี

games images

ปั๊มลม
bhám′-lom′
въздушна помпа

games images

ภาพถ่ายทางอากาศ
pâp-tài-tang-a-gàt
аероснимка

games images

ตลับลูกปืน
dhlàp′-lôok-bheun
сачмен лагер

games images

ถ่านไฟฉาย
tàn-fai′-chǎi
батерия

games images

โซ่จักรยาน
sôh-jàk′-rá′-yan
верига на велосипед

games images

สายเคเบิล
sǎi-kay-ber̶n
кабел

games images

ม้วนสายเคเบิ้ล
múan-sǎi-kay-bêr̶n
макара

games images

กล้องถ่ายภาพ
glâwng-tài-pâp
фотоапарат

games images

เทปคาสเซ็ท
tâyp-kât-sét′
касета

games images

เครื่องชาร์จแบต
krêuang-châge-bæ̀t
зарядно устройство

games images

ห้องนักบิน
hâwng-nák′-bin′
пилотска кабина

games images

ล้อเฟือง
láw-feuang
зъбно колело

games images

กุญแจรหัส
goon′-jæ-rá′-hàt′
катинар

games images

คอมพิวเตอร์
kawm-pew′-dhur̶
компютър

games images

เครน
krayn
кран

games images

เดสก์ทอป
dàyt-tâwp
работен плот

games images

แท่นเจาะน้ำมัน
tæ̂n-jàw′-nám-man′
сондажна платформа

games images

ไดรฟ์
dai′-rá′
дисково устройство

games images

ดีวีดี
dee-wee-dee
DVD

games images

มอเตอร์ไฟฟ้า
maw-dhur̶-fai′-fá
електродвигател

games images

พลังงาน
pá′-lang′-ngan
енергия

games images

รถขุดดิน
rót′-kòot′-din′
багер

games images

เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
факс

games images

กล้องฟิล์ม
glâwng-fim′
филмова камера

games images

แผ่นดิสก์
pæ̀n′-dìt′
дискета

games images

แว่นตานิรภัย
wæ̂n-dha-nin′-pai′
защитни очила

games images

ฮาร์ดดิสก์
hâd-dìt′
твърд диск

games images

จอยสติ๊ก
jawy-sà′-dhík′
джойстик

games images

ปุ่ม
bhòom′
клавиш

games images

การลงจอด
gan-long′-jàwt
кацане

games images

โน๊ตบุ๊ค
nót-bóok′
лаптоп

games images

เครื่องตัดหญ้า
krêuang-dhàt′-yâ
косачка

games images

เลนส์
layn
обектив

games images

เครื่องจักร
krêuang-jàk′
машина

games images

ใบพัดเรือ
bai′-pát′-reua
витло на кораб

games images

เหมือง
měuang
мина

games images

ปลั๊กสามตา
bhlák′-sǎm-dha
многоконтактен щепсел

games images

เครื่องพิมพ์
krêuang-pim′
принтер

games images

โปรแกรม
bhroh-græm
програма

games images

ใบพัด
bai′-pát′
витло

games images

เครื่องสูบน้ำ
krêuang-sòop-nám
помпа

games images

เครื่องเล่นแผ่นเสียง
krêuang-lên′-pæ̀n′-sǐang
грамофон

games images

รีโมท
ree-môt
дистанционно управление

games images

หุ่นยนต์
hòon′-yon′
робот

games images

จานดาวเทียม
jan-dao-tiam
сателитна антена

games images

จักรเย็บผ้า
jàk′-yép′-pâ
шевна машина

games images

ฟิล์มภาพยนตร์
fim′-pâp-yon′
диафилм

games images

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
tâyk-noh-loh-yêep-lang′-ngan-sæ̌ng-a-tít′
слънчева технология

games images

กระสวยอวกาศ
grà′-sǔay′-à′-wá′-gàt
космическа совалка

games images

รถบดถนน
rót′-bòt′-tà′-nǒn′
парен валяк

games images

ระบบกันสะเทือนของรถ
rá′-bòp′-gan′-sà′-teuan-kǎwng-rót′
окачване

games images

สวิทช์
sà′-wít′
превключвател

games images

เทปวัด
tâyp-wát′
рулетка

games images

เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee
технология

games images

โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
телефон

games images

เลนส์โทรภาพ
layn-ton-pâp
телеобектив

games images

กล้องโทรทรรศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
телескоп

games images

แฟลชไดรฟ์ยูเอสบี
flæ̂t-dai′-rá′-yoo-àyt-bee
флаш памет

games images

วาล์ว
waw
вентил

games images

กล้องวิดีโอ
glâwng-wí′-dee-oh
видеокамера

games images

แรงดันไฟฟ้า
ræng-dan′-fai′-fá
напрежение

games images

กังหันน้ำ
gang′-hǎn′-nám
водно колело

games images

กังหันลม
gang′-hǎn′-lom′
вятърна турбина

games images

โรงสีแบบกังหันลม
rong-sěe-bæ̀p-gang′-hǎn′-lom′
вятърна мелница