Технология - เทคโนโลยี


ปั๊มลม
bhám′-lom′
въздушна помпа


ภาพถ่ายทางอากาศ
pâp-tài-tang-a-gàt
аероснимка


ตลับลูกปืน
dhlàp′-lôok-bheun
сачмен лагер


ถ่านไฟฉาย
tàn-fai′-chǎi
батерия


โซ่จักรยาน
sôh-jàk′-rá′-yan
верига на велосипед


สายเคเบิล
sǎi-kay-ber̶n
кабел


ม้วนสายเคเบิ้ล
múan-sǎi-kay-bêr̶n
макара


กล้องถ่ายภาพ
glâwng-tài-pâp
фотоапарат


เทปคาสเซ็ท
tâyp-kât-sét′
касета


เครื่องชาร์จแบต
krêuang-châge-bæ̀t
зарядно устройство


ห้องนักบิน
hâwng-nák′-bin′
пилотска кабина


ล้อเฟือง
láw-feuang
зъбно колело


กุญแจรหัส
goon′-jæ-rá′-hàt′
катинар


คอมพิวเตอร์
kawm-pew′-dhur̶
компютър


เครน
krayn
кран


เดสก์ทอป
dàyt-tâwp
работен плот


แท่นเจาะน้ำมัน
tæ̂n-jàw′-nám-man′
сондажна платформа


ไดรฟ์
dai′-rá′
дисково устройство


ดีวีดี
dee-wee-dee
DVD


มอเตอร์ไฟฟ้า
maw-dhur̶-fai′-fá
електродвигател


พลังงาน
pá′-lang′-ngan
енергия


รถขุดดิน
rót′-kòot′-din′
багер


เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
факс


กล้องฟิล์ม
glâwng-fim′
филмова камера


แผ่นดิสก์
pæ̀n′-dìt′
дискета


แว่นตานิรภัย
wæ̂n-dha-nin′-pai′
защитни очила


ฮาร์ดดิสก์
hâd-dìt′
твърд диск


จอยสติ๊ก
jawy-sà′-dhík′
джойстик


ปุ่ม
bhòom′
клавиш


การลงจอด
gan-long′-jàwt
кацане


โน๊ตบุ๊ค
nót-bóok′
лаптоп


เครื่องตัดหญ้า
krêuang-dhàt′-yâ
косачка


เลนส์
layn
обектив


เครื่องจักร
krêuang-jàk′
машина


ใบพัดเรือ
bai′-pát′-reua
витло на кораб


เหมือง
měuang
мина


ปลั๊กสามตา
bhlák′-sǎm-dha
многоконтактен щепсел


เครื่องพิมพ์
krêuang-pim′
принтер


โปรแกรม
bhroh-græm
програма


ใบพัด
bai′-pát′
витло


เครื่องสูบน้ำ
krêuang-sòop-nám
помпа


เครื่องเล่นแผ่นเสียง
krêuang-lên′-pæ̀n′-sǐang
грамофон


รีโมท
ree-môt
дистанционно управление


หุ่นยนต์
hòon′-yon′
робот


จานดาวเทียม
jan-dao-tiam
сателитна антена


จักรเย็บผ้า
jàk′-yép′-pâ
шевна машина


ฟิล์มภาพยนตร์
fim′-pâp-yon′
диафилм


เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
tâyk-noh-loh-yêep-lang′-ngan-sæ̌ng-a-tít′
слънчева технология


กระสวยอวกาศ
grà′-sǔay′-à′-wá′-gàt
космическа совалка


รถบดถนน
rót′-bòt′-tà′-nǒn′
парен валяк


ระบบกันสะเทือนของรถ
rá′-bòp′-gan′-sà′-teuan-kǎwng-rót′
окачване


สวิทช์
sà′-wít′
превключвател


เทปวัด
tâyp-wát′
рулетка


เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee
технология


โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
телефон


เลนส์โทรภาพ
layn-ton-pâp
телеобектив


กล้องโทรทรรศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
телескоп


แฟลชไดรฟ์ยูเอสบี
flæ̂t-dai′-rá′-yoo-àyt-bee
флаш памет


วาล์ว
waw
вентил


กล้องวิดีโอ
glâwng-wí′-dee-oh
видеокамера


แรงดันไฟฟ้า
ræng-dan′-fai′-fá
напрежение


กังหันน้ำ
gang′-hǎn′-nám
водно колело


กังหันลม
gang′-hǎn′-lom′
вятърна турбина


โรงสีแบบกังหันลม
rong-sěe-bæ̀p-gang′-hǎn′-lom′
вятърна мелница