Military - ทหาร


เรือบรรทุกเครื่องบิน
reua-ban′-tóok′-krêuang-bin′
aircraft carrier


กระสุน
grà′-sǒon′
ammunition


เกราะ
gràw′
armor


กองทัพบก
gawng-táp′-bòk′
army


การจับกุม
gan-jàp′-goom′
arrest


ระเบิดปรมาณู
rá′-bèr̶t-bhà′-rá′-ma-noo
atomic bomb


การโจมตี
gan-jom-dhee
attack


ลวดหนาม
lûat-nǎm
barbed wire


ระเบิด
rá′-bèr̶t
blast


ลูกระเบิด
lôok-rá′-bèr̶t
bomb


ปืนใหญ่
bheun-yài′
cannon


ซองกระสุน
sawng-grà′-sǒon′
cartridge


ตราอาร์ม
dhra-am
coat of arms


การป้องกันตัว
gan-bhâwng-gan′-dhua
defense


การทำลาย
gan-tam′-lai
destruction


การต่อสู้
gan-dhàw-sôo
fight


เครื่องบินทิ้งระเบิด
krêuang-bin′-tíng′-rá′-bèr̶t
fighter-bomber


หน้ากากก๊าซ
nâ-gàk-gás
gas mask


ผู้รักษาความปลอดภัย
pôo-rák′-sàk-wam-bhlàwt-pai′
guard


ระเบิดมือ
rá′-bèr̶t-meu
hand grenade


กุญแจมือ
goon′-jæ-meu
handcuffs


หมวกเหล็ก
mùak-lèk′
helmet


การเดินทัพ
gan-der̶n-táp′
march


เหรียญ
rǐan
medal


ทหาร
tá′-hǎn
military


กองทัพเรือ
gawng-táp′-reua
navy


ความสงบสุข
kwam-sà′-ngòp′-sòok′
peace


นักบิน
nák′-bin′
pilot


ปืนพก
bheun-pók′
pistol


ปืนพกลูกโม่
bheun-pók′-lôok-môh
revolver


ปืนไรเฟิล
bheun-rai′-fer̶n
rifle


จรวด
jà′-rùat
rocket


นักยิง
nák′-ying′
shooter


การยิง
gan-ying′
shot


ทหาร
tá′-hǎn
soldier


เรือดำน้ำ
reua-dam′-nám
submarine


การเฝ้าระวัง
gan-fâo′-rá′-wang′
surveillance


ดาบ
dàp
sword


รถถัง
rót′-tǎng′
tank


เครื่องแบบ
krêuang-bæ̀p
uniform


ชัยชนะ
chai′-chá′-ná′
victory


ผู้ชนะ
pôo-chá′-ná′
winner