Армия - ทหาร


เรือบรรทุกเครื่องบิน
reua-ban′-tóok′-krêuang-bin′
самолетоносач


กระสุน
grà′-sǒon′
боеприпаси


เกราะ
gràw′
доспехи


กองทัพบก
gawng-táp′-bòk′
армия


การจับกุม
gan-jàp′-goom′
арест


ระเบิดปรมาณู
rá′-bèr̶t-bhà′-rá′-ma-noo
атомна бомба


การโจมตี
gan-jom-dhee
атака


ลวดหนาม
lûat-nǎm
бодлива тел


ระเบิด
rá′-bèr̶t
взрив


ลูกระเบิด
lôok-rá′-bèr̶t
бомба


ปืนใหญ่
bheun-yài′
оръдие


ซองกระสุน
sawng-grà′-sǒon′
патрон


ตราอาร์ม
dhra-am
герб


การป้องกันตัว
gan-bhâwng-gan′-dhua
защита


การทำลาย
gan-tam′-lai
унищожение


การต่อสู้
gan-dhàw-sôo
борба


เครื่องบินทิ้งระเบิด
krêuang-bin′-tíng′-rá′-bèr̶t
бомбардировач


หน้ากากก๊าซ
nâ-gàk-gás
противогаз


ผู้รักษาความปลอดภัย
pôo-rák′-sàk-wam-bhlàwt-pai′
пазач


ระเบิดมือ
rá′-bèr̶t-meu
ръчна граната


กุญแจมือ
goon′-jæ-meu
белезници


หมวกเหล็ก
mùak-lèk′
каска


การเดินทัพ
gan-der̶n-táp′
марш


เหรียญ
rǐan
медал


ทหาร
tá′-hǎn
военен


กองทัพเรือ
gawng-táp′-reua
военноморски флот


ความสงบสุข
kwam-sà′-ngòp′-sòok′
мир


นักบิน
nák′-bin′
пилот


ปืนพก
bheun-pók′
пистолет


ปืนพกลูกโม่
bheun-pók′-lôok-môh
револвер


ปืนไรเฟิล
bheun-rai′-fer̶n
пушка


จรวด
jà′-rùat
ракета


นักยิง
nák′-ying′
стрелец


การยิง
gan-ying′
изстрел


ทหาร
tá′-hǎn
войник


เรือดำน้ำ
reua-dam′-nám
подводница


การเฝ้าระวัง
gan-fâo′-rá′-wang′
наблюдение


ดาบ
dàp
меч


รถถัง
rót′-tǎng′
танк


เครื่องแบบ
krêuang-bæ̀p
униформа


ชัยชนะ
chai′-chá′-ná′
победа


ผู้ชนะ
pôo-chá′-ná′
победител