Male životinje - สัตว์ขนาดเล็ก


มด
mót′
mrav


ด้วง
dûang
buba


นก
nók′
ptica


กรงนก
grong′-nók′
kavez za ptice


บ้านนก
bân-nók′
kućica za ptice


ผึ้งชนิดใหญ่
pêu′-ngót′-nít′-yài′
bumbar


ผีเสื้อ
pěe-sêua
leptir


หนอนผีเสื้อ
nǎwn-pěe-sêua
gusjenica


ตะขาบ
dhà′-kàp
stonoga


ปู
bhoo
rak


แมลงวัน
má′-læng-wan′
muva


กบ
gòp′
žaba


ปลาทอง
bhla-tawng
zlatna ribica


ตั๊กแตน
dhák′-gà′-dhæn
skakavac


หนูตะเภา
nǒo-dhà′-pao′
morsko prase


หนูแฮมสเตอร์
nǒo-hæm-sà′-dhur̶
hrčak


เม่น
mên′
jež


นกฮัมมิ่งเบิร์ด
nók′-ham′-mîng′-bèr̶t
kolibri


กิ้งก่า
gîng′-gà
iguana


แมลง
má′-læng
insekt


แมงกะพรุน
mæng-gà′-proon′
meduza


ลูกแมว
lôok-mæo
mače


เต่าทอง
dhào′-tawng
bubamara


จิ้งจก
jîng′-jòk′
gušter


เหา
hǎo′
vaš


ตัวมาเมิต
dhua-ma-mêr̶t
mrmot


ยุง
yoong′
komarac


หนู
nǒo
miš


หอยนางรม
hǎwy-nang-rom′
ostriga


แมงป่อง
mæng-bhàwng
škorpion


ม้าน้ำ
má-nám
morski konjic


หอย
hǎwy
školjka


กุ้ง
gôong′
morski račić


แมงมุม
mæng-moom′
pauk


ใยแมงมุม
yai′-mæng-moom′
paukova mreža


ปลาดาว
bhla-dao
morska zvijezda


ตัวต่อ
dhua-dhàw
osa