Small animals - สัตว์ขนาดเล็ก


มด
mót′
ant


ด้วง
dûang
beetle


นก
nók′
bird


กรงนก
grong′-nók′
birdcage


บ้านนก
bân-nók′
birdhouse


ผึ้งชนิดใหญ่
pêu′-ngót′-nít′-yài′
bumblebee


ผีเสื้อ
pěe-sêua
butterfly


หนอนผีเสื้อ
nǎwn-pěe-sêua
caterpillar


ตะขาบ
dhà′-kàp
centipede


ปู
bhoo
crab


แมลงวัน
má′-læng-wan′
fly


กบ
gòp′
frog


ปลาทอง
bhla-tawng
goldfish


ตั๊กแตน
dhák′-gà′-dhæn
grasshopper


หนูตะเภา
nǒo-dhà′-pao′
guinea pig


หนูแฮมสเตอร์
nǒo-hæm-sà′-dhur̶
hamster


เม่น
mên′
hedgehog


นกฮัมมิ่งเบิร์ด
nók′-ham′-mîng′-bèr̶t
hummingbird


กิ้งก่า
gîng′-gà
iguana


แมลง
má′-læng
insect


แมงกะพรุน
mæng-gà′-proon′
jellyfish


ลูกแมว
lôok-mæo
kitten


เต่าทอง
dhào′-tawng
ladybug


จิ้งจก
jîng′-jòk′
lizard


เหา
hǎo′
louse


ตัวมาเมิต
dhua-ma-mêr̶t
marmot


ยุง
yoong′
mosquito


หนู
nǒo
mouse


หอยนางรม
hǎwy-nang-rom′
oyster


แมงป่อง
mæng-bhàwng
scorpion


ม้าน้ำ
má-nám
seahorse


หอย
hǎwy
shell


กุ้ง
gôong′
shrimp


แมงมุม
mæng-moom′
spider


ใยแมงมุม
yai′-mæng-moom′
spider web


ปลาดาว
bhla-dao
starfish


ตัวต่อ
dhua-dhàw
wasp