వెనక్కి వెళ్ళు
చిన్న జంతువులు - สัตว์ขนาดเล็ก


มด
mót′
చీమ


ด้วง
dûang
చొచ్చుకు వచ్చిన


นก
nók′
పక్షి


กรงนก
grong′-nók′
పక్షి పంజరం


บ้านนก
bân-nók′
పక్షి గూడు


ผึ้งชนิดใหญ่
pêu′-ngót′-nít′-yài′
బంబుల్ ఈగ


ผีเสื้อ
pěe-sêua
సీతాకోకచిలుక


หนอนผีเสื้อ
nǎwn-pěe-sêua
గొంగళి పురుగు


ตะขาบ
dhà′-kàp
శతపాదులు


ปู
bhoo
జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత


แมลงวัน
má′-læng-wan′
ఈగ


กบ
gòp′
కప్ప


ปลาทอง
bhla-tawng
బంగారు చేప


ตั๊กแตน
dhák′-gà′-dhæn
మిడత


หนูตะเภา
nǒo-dhà′-pao′
గినియా పంది


หนูแฮมสเตอร์
nǒo-hæm-sà′-dhur̶
సీమ ఎలుక


เม่น
mên′
ముళ్ల పంది


นกฮัมมิ่งเบิร์ด
nók′-ham′-mîng′-bèr̶t
హమ్మింగ్ పక్షి


กิ้งก่า
gîng′-gà
ఉడుము


แมลง
má′-læng
కీటకము


แมงกะพรุน
mæng-gà′-proon′
జెల్లీ చేప


ลูกแมว
lôok-mæo
పిల్లి పిల్ల


เต่าทอง
dhào′-tawng
నల్లి


จิ้งจก
jîng′-jòk′
బల్లి


เหา
hǎo′
పేను


ตัวมาเมิต
dhua-ma-mêr̶t
పందికొక్కు వంటి జంతువు


ยุง
yoong′
దోమ


หนู
nǒo
ఎలుక


หอยนางรม
hǎwy-nang-rom′
ఆయిస్టర్


แมงป่อง
mæng-bhàwng
తేలు


ม้าน้ำ
má-nám
సముద్రపు గుర్రము


หอย
hǎwy
గుల్ల


กุ้ง
gôong′
రొయ్య చేప


แมงมุม
mæng-moom′
సాలీడు


ใยแมงมุม
yai′-mæng-moom′
సాలీడు జాలము


ปลาดาว
bhla-dao
తార చేప


ตัวต่อ
dhua-dhàw
కందిరీగ

వెనక్కి వెళ్ళు