Torna indietro
Piccoli animali - สัตว์ขนาดเล็ก


มด
mót′
la formica


ด้วง
dûang
lo scarabeo


นก
nók′
l‘uccello


กรงนก
grong′-nók′
La gabbietta per uccelli


บ้านนก
bân-nók′
la casetta per uccelli


ผึ้งชนิดใหญ่
pêu′-ngót′-nít′-yài′
il calabrone


ผีเสื้อ
pěe-sêua
la farfalla


หนอนผีเสื้อ
nǎwn-pěe-sêua
il bruco


ตะขาบ
dhà′-kàp
il millepiedi


ปู
bhoo
il granchio


แมลงวัน
má′-læng-wan′
la mosca


กบ
gòp′
la rana


ปลาทอง
bhla-tawng
il pesce rosso


ตั๊กแตน
dhák′-gà′-dhæn
la cavalletta


หนูตะเภา
nǒo-dhà′-pao′
la cavia


หนูแฮมสเตอร์
nǒo-hæm-sà′-dhur̶
il criceto


เม่น
mên′
il riccio


นกฮัมมิ่งเบิร์ด
nók′-ham′-mîng′-bèr̶t
il colibrì


กิ้งก่า
gîng′-gà
l‘iguana


แมลง
má′-læng
l‘insetto


แมงกะพรุน
mæng-gà′-proon′
la medusa


ลูกแมว
lôok-mæo
il gattino


เต่าทอง
dhào′-tawng
la coccinella


จิ้งจก
jîng′-jòk′
la lucertola


เหา
hǎo′
il pidocchio


ตัวมาเมิต
dhua-ma-mêr̶t
la marmotta


ยุง
yoong′
la zanzara


หนู
nǒo
il topo


หอยนางรม
hǎwy-nang-rom′
l‘ostrica


แมงป่อง
mæng-bhàwng
lo scorpione


ม้าน้ำ
má-nám
il cavalluccio marino


หอย
hǎwy
la conchiglia


กุ้ง
gôong′
il gamberetto


แมงมุม
mæng-moom′
il ragno


ใยแมงมุม
yai′-mæng-moom′
la ragnatela


ปลาดาว
bhla-dao
la stella marina


ตัวต่อ
dhua-dhàw
la vespa

Torna indietro