Малки животни - สัตว์ขนาดเล็ก


มด
mót′
мравка


ด้วง
dûang
бръмбар


นก
nók′
птица


กรงนก
grong′-nók′
кафез


บ้านนก
bân-nók′
къщичка за птици


ผึ้งชนิดใหญ่
pêu′-ngót′-nít′-yài′
пчела


ผีเสื้อ
pěe-sêua
пеперуда


หนอนผีเสื้อ
nǎwn-pěe-sêua
гъсеница


ตะขาบ
dhà′-kàp
стоножка


ปู
bhoo
рак


แมลงวัน
má′-læng-wan′
муха


กบ
gòp′
жаба


ปลาทอง
bhla-tawng
златна рибка


ตั๊กแตน
dhák′-gà′-dhæn
скакалец


หนูตะเภา
nǒo-dhà′-pao′
морско свинче


หนูแฮมสเตอร์
nǒo-hæm-sà′-dhur̶
хамстер


เม่น
mên′
таралеж


นกฮัมมิ่งเบิร์ด
nók′-ham′-mîng′-bèr̶t
колибри


กิ้งก่า
gîng′-gà
игуана


แมลง
má′-læng
насекомо


แมงกะพรุน
mæng-gà′-proon′
медуза


ลูกแมว
lôok-mæo
коте


เต่าทอง
dhào′-tawng
калинка


จิ้งจก
jîng′-jòk′
гущер


เหา
hǎo′
въшка


ตัวมาเมิต
dhua-ma-mêr̶t
мармот


ยุง
yoong′
комар


หนู
nǒo
мишка


หอยนางรม
hǎwy-nang-rom′
стрида


แมงป่อง
mæng-bhàwng
скорпион


ม้าน้ำ
má-nám
морско конче


หอย
hǎwy
раковина


กุ้ง
gôong′
скарида


แมงมุม
mæng-moom′
паяк


ใยแมงมุม
yai′-mæng-moom′
паяжина


ปลาดาว
bhla-dao
морска звезда


ตัวต่อ
dhua-dhàw
оса