Alat - เครื่องมือ


สมอ
sà′-mǎw
sidro


ทั่ง
tâng′
nakovanj


ใบมีด
bai′-mêet
oštrica


แผ่นไม้
pæ̀n′-mái′
daska


น็อต
náwt′
zavrtanj


ที่เปิดขวด
têe-bhèr̶t-kùat
otvarač za boce


ไม้กวาด
mái-gwàt
metla


แปรง
bhræng
četka


ถัง
tǎng′
kofa / vedro


เลื่อย
lêuay
cirkularna pila


ที่เปิดกระป๋อง
têe-bhèr̶t-grà′-bhǎwng
otvarač za konzerve


โซ่
sôh
lanac


เลื่อยยนต์
lêuay-yon′
motorna pila


สิ่ว
sèw′
dlijeto


เลื่อยวงเดือน
lêuay-wong′-deuan
nož za cirkularnu pilu


เครื่องเจาะ
krêuang-jàw′
bušilica


ที่ตักขยะ
têe-dhàk′-kà′-yá′
lopatica za smeće


สายยางรดน้ำ
sǎi-yang-rót′-nám
šlauh


ที่ขูด
têe-kòot
rende


ค้อน
káwn
čekić


บานพับ
ban-páp′
šarka


เบ็ด
bèt′
kuka


บันได
ban′-dai′
ljestve


เครื่องชั่งจดหมาย
krêuang-châng′-jòt′-mǎi
vaga za pisma


แม่เหล็ก
mæ̂-lèk′
magnet


พลั่วตัก
plûa-dhàk′
mistrija


ตะปู
dhà′-bhoo
ekser


เข็ม
kěm′
igla


เครือข่าย
kreua-kài
mreža


น็อต
náwt′
matica


เกรียงผสมสี
griang-pòt′-má′-sěe
špahtla


แท่นวางของ
tæ̂n-wang-kǎwng
paleta


สามง่าม
sǎm-ngâm
vile


กบไสไม้
gòp′-sǎi′-mái
rende


คีม
keem
kliješta


รถเข็น
rót′-kěn′
kolica


คราด
krât
grablje


การซ่อมแซม
gan-sâwm-sæm
popravka


เชือก
chêuak
konopac


ไม้บรรทัด
mái-ban′-tát′
lenjir


เลื่อย
lêuay
testera


กรรไกร
gan′-grai′
makaze


สกรู
sà′-groo
zavrtanj


ไขควง
kǎi′-kuang
šrafziger


ด้ายเย็บผ้า
dâi-yép′-pâ
konac za šivanje


พลั่ว
plûa
lopata


ล้อหมุน
láw-mǒon′
kolovrat


เกลียวสปริง
gay-lee-yûat-bhring′
opruga


แกนม้วนสาย
gæn-múan-sǎi
kalem


สายเคเบิ้ลเหล็ก
sǎi-kay-bêr̶n-lèk′
čelični kabl


เทปกาว
tâyp-gao
ljepljiva traka


เกลียว
gleeo
navoj


เครื่องมือ
krêuang-meu
alat


กล่องเครื่องมือ
glàwng-krêuang-meu
kutija za alat


เกรียงทำสวน
griang-tam′-sǔan
ašovčić


แหนบ
næ̀p
pinceta


เครื่องหนีบ
krêuang-nèep
stezaljka


อุปกรณ์เชื่อม
òop′-gawn-chêuam
oprema za zavarivanje


รถเข็น
rót′-kěn′
tačke


ลวด
lûat
žica


เศษไม้
sàyt-mái′
iver


ประแจ
bhrà′-jæ
francuski ključ