పదజాలం

పరికరములు   »   เครื่องมือ

สมอ

sà′-mǎw
లంగరు

ทั่ง

tâng′
పట్టేడ

ใบมีด

bai′-mêet
బ్లేడు

แผ่นไม้

pæ̀n′-mái′
బోర్డు

น็อต

náwt′
గడియ

ที่เปิดขวด

têe-bhèr̶t-kùat
సీసా మూత తెరచు పరికరము

ไม้กวาด

mái-gwàt
చీపురు

แปรง

bhræng
బ్రష్

ถัง

tǎng′
బకెట్

เลื่อย

lêuay
కత్తిరించు రంపము

ที่เปิดกระป๋อง

têe-bhèr̶t-grà′-bhǎwng
క్యాను తెరచు పరికరము

โซ่

sôh
గొలుసు

เลื่อยยนต์

lêuay-yon′
గొలుసుకట్టు రంపము

สิ่ว

sèw′
ఉలి

เลื่อยวงเดือน

lêuay-wong′-deuan
వృత్తాకార రంపపు బ్లేడు

เครื่องเจาะ

krêuang-jàw′
తొలుచు యంత్రము

ที่ตักขยะ

têe-dhàk′-kà′-yá′
దుమ్ము దులుపునది

สายยางรดน้ำ

sǎi-yang-rót′-nám
తోట గొట్టము

ที่ขูด

têe-kòot
తురుము పీట

ค้อน

káwn
సుత్తి

บานพับ

ban-páp′
కీలు

เบ็ด

bèt′
కొక్కీ

บันได

ban′-dai′
నిచ్చెన

เครื่องชั่งจดหมาย

krêuang-châng′-jòt′-mǎi
అక్షరములు చూపు తూనిక

แม่เหล็ก

mæ̂-lèk′
అయస్కాంతము

พลั่วตัก

plûa-dhàk′
ఫిరంగి

ตะปู

dhà′-bhoo
మేకు

เข็ม

kěm′
సూది

เครือข่าย

kreua-kài
నెట్ వర్క్

น็อต

náwt′
గట్టి పెంకు గల కాయ

เกรียงผสมสี

griang-pòt′-má′-sěe
పాలెట్-కత్తి

แท่นวางของ

tæ̂n-wang-kǎwng
పాత్రలను నునుపు చేయుటకుపయోగించు చెక్క

สามง่าม

sǎm-ngâm
పిచ్ ఫోర్క్

กบไสไม้

gòp′-sǎi′-mái
చదును చేయు పరికరము

คีม

keem
పటకారు

รถเข็น

rót′-kěn′
తోపుడు బండి

คราด

krât
పండ్ల మాను

การซ่อมแซม

gan-sâwm-sæm
మరమ్మత్తు

เชือก

chêuak
పగ్గము

ไม้บรรทัด

mái-ban′-tát′
పాలకుడు

เลื่อย

lêuay
రంపము

กรรไกร

gan′-grai′
కత్తెరలు

สกรู

sà′-groo
మర

ไขควง

kǎi′-kuang
మరలు తీయునది

ด้ายเย็บผ้า

dâi-yép′-pâ
కుట్టు దారము

พลั่ว

plûa
పార

ล้อหมุน

láw-mǒon′
రాట్నము

เกลียวสปริง

gay-lee-yûat-bhring′
సుడుల ధార

แกนม้วนสาย

gæn-múan-sǎi
నూలు కండె

สายเคเบิ้ลเหล็ก

sǎi-kay-bêr̶n-lèk′
ఉక్కు కేబుల్

เทปกาว

tâyp-gao
కొలత టేపు

เกลียว

gleeo
దారము

เครื่องมือ

krêuang-meu
పనిముట్టు

กล่องเครื่องมือ

glàwng-krêuang-meu
పనిముట్ల పెట్టె

เกรียงทำสวน

griang-tam′-sǔan
తాపీ

แหนบ

næ̀p
పట్టకార్లు

เครื่องหนีบ

krêuang-nèep
వైస్

อุปกรณ์เชื่อม

òop′-gawn-chêuam
వెల్డింగ్ పరికరాలు

รถเข็น

rót′-kěn′
చక్రపు ఇరుసు

ลวด

lûat
తీగ

เศษไม้

sàyt-mái′
చెక్క ముక్క

ประแจ

bhrà′-jæ
బలవంతముగా మెలిత్రిప్పు పరికరము
వెనక్కి వెళ్ళు