Orodja - เครื่องมือ


สมอ
sà′-mǎw
sidro


ทั่ง
tâng′
nakovalo


ใบมีด
bai′-mêet
rezilo


แผ่นไม้
pæ̀n′-mái′
deska


น็อต
náwt′
zatič


ที่เปิดขวด
têe-bhèr̶t-kùat
odpirač za steklenice


ไม้กวาด
mái-gwàt
metla


แปรง
bhræng
krtača


ถัง
tǎng′
vedro


เลื่อย
lêuay
krožna žaga


ที่เปิดกระป๋อง
têe-bhèr̶t-grà′-bhǎwng
odpirač za konzerve


โซ่
sôh
veriga


เลื่อยยนต์
lêuay-yon′
verižna žaga


สิ่ว
sèw′
dleto


เลื่อยวงเดือน
lêuay-wong′-deuan
list krožne žage


เครื่องเจาะ
krêuang-jàw′
vrtalni stroj


ที่ตักขยะ
têe-dhàk′-kà′-yá′
smetiščnica


สายยางรดน้ำ
sǎi-yang-rót′-nám
vrtna cev


ที่ขูด
têe-kòot
strgalo


ค้อน
káwn
kladivo


บานพับ
ban-páp′
tečaj


เบ็ด
bèt′
kljuka


บันได
ban′-dai′
lestev


เครื่องชั่งจดหมาย
krêuang-châng′-jòt′-mǎi
pisemska tehtnica


แม่เหล็ก
mæ̂-lèk′
magnet


พลั่วตัก
plûa-dhàk′
zidarska žlica


ตะปู
dhà′-bhoo
žebelj


เข็ม
kěm′
igla


เครือข่าย
kreua-kài
omrežje


น็อต
náwt′
matica


เกรียงผสมสี
griang-pòt′-má′-sěe
lopatica


แท่นวางของ
tæ̂n-wang-kǎwng
paleta


สามง่าม
sǎm-ngâm
vile


กบไสไม้
gòp′-sǎi′-mái
oblič


คีม
keem
klešče


รถเข็น
rót′-kěn′
samokolnica


คราด
krât
grablje


การซ่อมแซม
gan-sâwm-sæm
popravilo


เชือก
chêuak
vrv


ไม้บรรทัด
mái-ban′-tát′
ravnilo


เลื่อย
lêuay
žaga


กรรไกร
gan′-grai′
škarje


สกรู
sà′-groo
vijak


ไขควง
kǎi′-kuang
izvijač


ด้ายเย็บผ้า
dâi-yép′-pâ
sukanec


พลั่ว
plûa
lopata


ล้อหมุน
láw-mǒon′
kolovrat


เกลียวสปริง
gay-lee-yûat-bhring′
spiralna vzmet


แกนม้วนสาย
gæn-múan-sǎi
tuljava


สายเคเบิ้ลเหล็ก
sǎi-kay-bêr̶n-lèk′
jeklena žica


เทปกาว
tâyp-gao
lepilni trak


เกลียว
gleeo
navoj


เครื่องมือ
krêuang-meu
orodje


กล่องเครื่องมือ
glàwng-krêuang-meu
kovček z orodjem


เกรียงทำสวน
griang-tam′-sǔan
lopatica za vrtnarjenje


แหนบ
næ̀p
pinceta


เครื่องหนีบ
krêuang-nèep
primež


อุปกรณ์เชื่อม
òop′-gawn-chêuam
varilna naprava


รถเข็น
rót′-kěn′
samokolnica


ลวด
lûat
žica


เศษไม้
sàyt-mái′
ostružek


ประแจ
bhrà′-jæ
izvijač