Nauka języków obcych

Home  >   50languages.com   >   polski   >   telugu   >   Spis treści


95 [dziewięćdziesiąt pięć]

Spójniki 2

 


95 [తొంభై ఐదు]

సముచ్చయం 2

 

 
Od kiedy ona nie pracuje?
ఎప్పటినుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు?
Eppaṭinuṇḍi āme iṅka pani cēyaḍaṁ lēdu?
Od jej ślubu?
ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండా?
Āme peḷḷainadaggaranuṇḍā?
Tak, ona nie pracuje, od kiedy wyszła za mąż.
అవును, ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు
Avunu, āme peḷḷainadaggaranuṇḍi āme iṅka pani cēyaḍaṁ lēdu
 
 
 
 
Od kiedy wyszła za mąż, nie pracuje.
ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు
Āme peḷḷainadaggaranuṇḍi āme iṅka pani cēyaḍaṁ lēdu
Od kiedy się znają, są szczęśliwi.
వాళ్ళు ఒకరినొకరు కలుసుకున్నప్పటినుంచి, వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు
Vāḷḷu okarinokaru kalusukunnappaṭinun̄ci, vāḷḷu santōṣaṅgā unnāru
Od kiedy mają dzieci, rzadko wychodzą.
వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు, అందుకే అరుదుగా బయటకి వెళ్తారు
Vāḷḷaki pillalu unnāru, andukē arudugā bayaṭaki veḷtāru
 
 
 
 
Kiedy ona dzwoni?
ఆమె ఎప్పుడు కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది?
Āme eppuḍu kāl/ phōn cēstundi?
Podczas jazdy?
బండీ నడుపుతున్నప్పుడా?
Baṇḍī naḍuputunnappuḍā?
Tak, podczas jazdy samochodem.
అవును, ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే
Avunu, āme baṇḍī naḍuputunnappuḍē
 
 
 
 
Ona rozmawia przez telefon podczas jazdy samochodem.
ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే ఆమె కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది
Āme baṇḍī naḍuputunnappuḍē āme kāl/ phōn cēstundi
Ona ogląda telewizję podczas prasowania.
ఆమె ఇస్త్రీ చేస్తున్నప్పుడు టీ.వీ. చూస్తుంది
Āme istrī cēstunnappuḍu ṭī.Vī. Cūstundi
Ona słucha muzyki podczas odrabiania zadań.
ఆమె పని చేస్తున్నప్పుడు మ్యూజిక్ వింటుంది
Āme pani cēstunnappuḍu myūjik viṇṭundi
 
 
 
 
Nic nie widzę, gdy nie mam okularów.
నా వద్ద కళ్ళజోళ్ళు లేనప్పుడు నేను ఏమీ చూడలేను
Nā vadda kaḷḷajōḷḷu lēnappuḍu nēnu ēmī cūḍalēnu
Nic nie rozumiem, gdy muzyka gra tak głośno.
మ్యూజిక్ చాలా గందరగోళంగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఏమీ అర్థం కాదు
Myūjik cālā gandaragōḷaṅgā unnappuḍu nāku ēmī arthaṁ kādu
Nic nie czuję, gdy mam katar.
నాకు జలుబు చెసినప్పుడు నేను ఏమీ వాసనపట్టలేను
Nāku jalubu cesinappuḍu nēnu ēmī vāsanapaṭṭalēnu
 
 
 
 
Weźmiemy taksówkę, gdy będzie padać.
వర్షం పడినప్పుడు మనం టాక్సీ తీసుకుందాము
Varṣaṁ paḍinappuḍu manaṁ ṭāksī tīsukundāmu
Pojedziemy w podróż dookoła świata, jeśli wygramy w totolotka.
మనం లాటరీ గెలిచినప్పుడు మనం ప్రపంచం చుట్టూ తిరిగివద్దాం
Manaṁ lāṭarī gelicinappuḍu manaṁ prapan̄caṁ cuṭṭū tirigivaddāṁ
Zaczniemy jeść, jeżeli on zaraz nie przyjdzie.
ఆయన తొందరగా రాకపోతే మనం తినడం మొదలుపెడదాం
Āyana tondaragā rākapōtē manaṁ tinaḍaṁ modalupeḍadāṁ
 
 
 
 
 


Języki Unii Europejskiej

Unia Europejska składa się dzisiaj z ponad 25 państw. W przyszłości jeszcze więcej państw będzie należeć do UE. Wraz z nowym państwem dochodzi zwykle też nowy język. Obecnie w UE mówi się ponad 20 różnymi językami. Wszystkie języki Unii Europejskiej są równoprawne. Ta różnorodność języków jest fascynująca. Może też jednak prowadzić do problemów. Sceptycy uważają, że wiele języków jest przeszkodą dla UE. Uniemożliwiają efektywną współpracę. Dlatego niektórzy uważają, że powinien być jeden wspólny język. Tym językiem powinny porozumiewać się wszystkie państwa. Nie jest to jednak takie proste. Nie można żadnego języka uznać za jedyny oficjalny język. Inne kraje czułyby się dyskrymianowane. Nie istnieje też tak naprawdę neutralny język Europy... Również język sztuczny jak esperanto nie funkcjonowałby. W językach bowiem zawsze odzwierciedla się też kultura kraju. Dlatego żaden kraj nie chce zrezygnować ze swojego języka. W języku kraje upatrują część swojej tożsamości. Polityka językowa jest ważnym punktem na arenie UE. Jest nawet komisarz ds. wielojęzyczności. UE ma najwięcej tłumaczy pisemnych i ustnych na świecie. Około 3 500 ludzi pracuje nad tym, by umożliwić porozumienie. Mimo to nie zawsze wszystkie dokumenty mogą być przetłumaczone. Kosztowałoby to zbyt dużo czasu i pieniędzy. Większość dokumentów tłumaczona jest tylko na niektóre języki. Wiele języków jest jednym z największych wyzwań UE. Europa ma jednoczyć się bez utraty swoich wielu tożsamości!

Szlifuj znajomość języka w wolnym czasie, podróży i pracy!

Język serbski jest językiem ojczystym dla około 12 milionów ludzi. Większość z nich mieszka w Serbii i innych krajach Europy Południowej. Serbski należy do języków południowosłowiańskich. Jest blisko spokrewniony z chorwackim i bośniackim. Gramatyka i słownictwo są bardzo podobne w tych językach. Dlatego też Serbowie, Chorwaci i Bośniacy mogą bez problemu porozumieć się między sobą. Serbski alfabet posiada 30 liter. Do każdej z nich przyporządkowana jest jednoznaczna wymowa.

Przy akcentowaniu występują podobieństwa do klasycznych języków tonalnych. W chińskim na przykład wysokość tonu sylaby zmienia znaczenie słowa. W serbskim jest podobnie. W zasadzie ma tu tylko znaczenie wysokość akcentowanej sylaby. Podlegająca znacznej odmianie budowa językowa to cecha charakterystyczna serbskiego. Oznacza to, że rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i zaimki podlegają odmianie. Kto interesuje się strukturami gramatycznymi, powinien koniecznie uczyć się serbskiego!

 

Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2018 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 polski - telugu dla początkujących