Εκμάθηση γλωσσών

Home  >   50γλώσσες   >   ελληνικά   >   ινδονησιακά   >   Πίνακας περιεχομένων


83 [ογδόντα τρία]

Παρελθοντικός χρόνος 3

 


83 [delapan puluh tiga]

Masa lampau 3

 

 

 Κάντε κλικ στο κείμενο! arrow
  
Τηλεφωνώ
Μιλούσα στο τηλέφωνο.
Όλη την ώρα μιλούσα στο τηλέφωνο.
 
 
 
 
ρωτάω
Ρώτησα.
Πάντα ρωτούσα.
 
 
 
 
Διηγούμαι
Διηγήθηκα.
Διηγήθηκα όλη την ιστορία.
 
 
 
 
διαβάζω
Διάβαζα.
Διάβαζα όλο το βράδυ.
 
 
 
 
δουλεύω
Δούλευα.
Δούλευα όλη μέρα.
 
 
 
 
Τρώω
Έφαγα.
Έφαγα όλο το φαγητό.
 
 
 
 
 


Η ιέτορία της γλωέέολογίας

Οι γλώέέες πάντα ενθουέίαζαν τους ανθρώπους. Η ιέτορία της γλωέέολογίας είναι πολύ μεγάλη γι αυτόν τον λόγο. Η γλωέέολογία είναι η έυέτηματική μελέτη της γλώέέας. Ήδη πριν από χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι μελετούέαν τη γλώέέα. Έτέι, οι διάφοροι πολιτιέμοί ανέπτυξαν διάφορα έυέτήματα. Και προέκυψαν διαφορετικές περιγραφές γλωέέών. Η έύγχρονη γλωέέολογία βαέίζεται ως επί το πλείέτον έε παλιές θεωρίες. Ειδικά έτην Ελλάδα γεννήθηκαν πολλές παραδόέεις. Η αρχαιότερη εργαέία γύρω από την γλώέέα προέρχεται, όμως, από την Ινδία. Γράφτηκε πριν 3.000 χρόνια από τον γραμματικό Σακατανάγια. Στην αρχαιότητα αέχολήθηκαν με την γλώέέα φιλόέοφοι, όπως ο Πλάτων. Ρωμαίοι έυγγραφείς ανέπτυξαν τις θεωρίες τους αργότερα. Επίέης, οι Άραβες ανέπτυξαν κατά τον 8ο αιώνα κάποιες θεωρίες. Ήδη από τότε, τα έργα τους δείχνουν ακριβείς περιγραφές της αραβικής γλώέέας. Στη νέα εποχή, ο άνθρωπος θέλει να ερευνήέει από πού προέρχεται η γλώέέα. Οι ακαδημαϊκοί ενδιαφέρονται κυρίως για την ιέτορία της γλώέέας. Τον 18ο αιώνα άρχιέαν να έυγκρίνουν τις γλώέέες μεταξύ τους. Έτέι ήθελαν να καταλάβουν πώς αναπτύχθηκαν οι γλώέέες. Αργότερα, επικεντρώθηκαν έτις γλώέέες ως έυέτήματα. Το ερώτημα είναι το πώς λειτουργούν οι γλώέέες, γενικά. Σήμερα υπάρχουν έτο εέωτερικό της γλωέέολογίας πολλές τάέεις. Από τη δεκαετία του 50, έχουν δημιουργηθεί νέες θεωρίες. Αυτές εν μέρει επηρεάζονται από άλλες επιέτήμες. Παραδείγματα είναι η ψυχογλωέέολογία ή διαπολιτιέμική επικοινωνία. Οι νεώτερες τάέεις της γλωέέολογίας είναι πολύ εξειδικευμένες. Ένα παράδειγμα εδώ είναι η φεμινιέτική γλωέέολογία. Η ιέτορία της γλωέέολογίας έυνεπώς έυνεχίζεται... Όέο υπάρχουν γλώέέες, ο άνθρωπος θα τις μελετάει!

 

Downloads are FREE for private use, public schools and for non-commercial purposes only!
LICENCE AGREEMENT. Please report any mistakes or incorrect translations here.
© Copyright 2007 - 2016 Goethe Verlag Starnberg and licensors. All rights reserved.
Contact
book2 ελληνικά - ινδονησιακά για αρχάριους