สถาปัตยกรรม - Arhitektura


arhitektura
สถาปัตยกรรม


arena
สนามกีฬา


skedenj
โรงนา


barok
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก


zidak
อิฐ


hiša iz opeke
บ้านอิฐ


most
สะพาน


stavba
อาคาร


grad
ปราสาท


katedrala
มหาวิหาร


steber
เสา


gradbišče
สถานที่ก่อสร้าง


kupola
หลังคาโดม


fasada
ซุ้มประตู


nogometni stadion
สนามกีฬา


utrdba
ป้อม


zatrep
หลังคาหน้าจั่ว


vrata
ประตู


predalčna hiša
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้


svetilnik
ประภาคาร


znamenitost
สิ่งก่อสร้าง


mošeja
มัสยิด


obelisk
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม


poslovna stavba
อาคารสำนักงาน


streha
หลังคา


razvalina
ซากปรักหักพัง


gradbeni oder
นั่งร้าน


nebotičnik
ตึกระฟ้า


viseči most
สะพานแขวน


ploščica
กระเบื้อง