สิ่งแวดล้อม - Okolje


kmetijstvo
เกษตรกรรม


onesnaževanje zraka
มลพิษทางอากาศ


mravljišče
จอมปลวก


kanal
คลอง


obala
ชายฝั่ง


celina
ทวีป


potok
ลำห้วย


jez
เขื่อน


puščava
ทะเลทราย


sipina
เนินทราย


polje
ทุ่งหญ้า


gozd
ป่าไม้


ledenik
ธารน้ำแข็ง


resa
พุ่มไม้เตี้ย


otok
เกาะ


džungla
ป่าทึบ


pokrajina
ภูมิทัศน์


gore
เทือกเขา


naravni park
อุทยานแห่งชาติ


vrh
ยอดเขา


kup
กอง


protestni shod
การเดินขบวนประท้วง


recikliranje
การรีไซเคิล


morje
ทะเล


dim
ควัน


vinograd
ไร่องุ่น


vulkan
ภูเขาไฟ


odpadki
ขยะ


nivo vode
ระดับน้ำ