เพลง - Música


o acordeão
หีบเพลง


a balalaica
กีตาร์บาลาไลก้า


a banda
วงดนตรี


o banjo
แบนโจ


o clarinete
คลาริเน็ต


o concerto
คอนเสิร์ต


o tambor
กลอง


a bateria
กลอง


a flauta
ขลุ่ย


o piano de cauda
แกรนด์เปียโน


a viola
กีต้าร์


o auditório
หอประชุม


o teclado
คีย์บอร์ด


a harmónica de boca
หีบเพลงปาก


a música
เพลง


a estante para partitura
ขาตั้งโน้ตเพลง


a nota
ตัวโน้ต


o órgão
ออร์แกน


o piano
เปียโน


o saxofone
แซกโซโฟน


o cantor
นักร้อง


a corda
เครื่องสาย


a trompete
ทรัมเป็ต


o trompetista
ผู้เป่าทรัมเปต


o violino
ไวโอลิน


o estojo do violino
กล่องไวโอลิน


o xilofone
ระนาดฝรั่ง