การศึกษา - განათლება


არქეოლოგია
arkeologia
โบราณคดี


ატომი
at’omi
อะตอม


დაფა
dapa
กระดาน


გამოთვლა
gamotvla
การคำนวณ


გამომთვლელი მანქანა
gamomtvleli mankana
เครื่องคิดเลข


სერტიფიკატი
sert’ipik’at’i
ใบรับรอง


ცარცი
tsartsi
ชอล์ก


კლასი
k’lasi
ชั้นเรียน


ფარგალი
pargali
วงเวียน


კომპასი
k’omp’asi
เข็มทิศ


ქვეყანა
kveq’ana
ประเทศ


კურსი
k’ursi
ชั้นเรียน


დიპლომი
dip’lomi
อนุปริญญา


მიმართულება
mimartuleba
ทิศทาง


განათლება
ganatleba
การศึกษา


ფილტრი
pilt’ri
ตัวกรอง


ფორმულა
pormula
สูตร


გეოგრაფია
geograpia
ภูมิศาสตร์


გრამატიკა
gramat’ik’a
ไวยากรณ์


ცოდნა
tsodna
ความรู้


ენა
ena
ภาษา


გაკვეთილი
gak’vetili
การสอน


ბიბლიოთეკა
bibliotek’a
ห้องสมุด


ლიტერატურა
lit’erat’ura
วรรณคดี


მათემატიკა
matemat’ik’a
คณิตศาสตร์


მიკროსკოპი
mik’rosk’op’i
กล้องจุลทรรศน์


რიცხვი
ritskhvi
จำนวน


ნომერი
nomeri
ตัวเลข


წნეხი
ts’nekhi
ความดัน


პრიზმა
p’rizma
ปริซึม


პროფესორი
p’ropesori
ศาสตราจารย์


პირამიდა
p’iramida
ปิรามิด


რადიოაქტიურობა
radioakt’iuroba
กัมมันตภาพรังสี


სასწორი
sasts’ori
เครื่องชั่งน้ำหนัก


კოსმოსი
k’osmosi
อวกาศ


სტატისტიკა
st’at’ist’ik’a
สถิติ


სწავლა
sts’avla
การศึกษา


მარცვალი
martsvali
พยางค์


ცხრილი
tskhrili
ตาราง


თარგმანი
targmani
การแปล


სამკუთხედი
samk’utkhedi
รูปสามเหลี่ยม


უმლაუტი
umlaut’i
เครื่องหมายบนสระ


უნივერსიტეტი
universit’et’i
มหาวิทยาลัย


მსოფლიოს რუკა
msoplios ruk’a
แผนที่โลก