ศัพท์นามธรรม - Abstraktsed mõisted


valitsus
การจัดการ


reklaam
การโฆษณา


nool
ลูกศร


keeld
ห้าม


karjäär
อาชีพ


keskpaik
ศูนย์


valik
การเลือกตั้ง


koostöö
การทำงานร่วมกัน


värv
สี


kokkupuude
การติดต่อ


oht
อันตราย


armuavaldus
การสารภาพรัก


lagunemine
ความเสื่อมสภาพ


definitsioon
การจำกัดความ


erinevus
ความแตกต่าง


raskus
ความยากลำบาก


suund
ทิศทาง


avastus
การค้นพบ


korralagedus
ความวุ่นวาย


kaugus
ระยะห่าง


vahemaa
ระยะทาง


mitmekesisus
ความหลากหลาย


vaev
ความพยายาม


uurimine
การสำรวจ


kukkumine
การล้ม


jõud
กำลัง


lõhn
กลิ่นหอม


vabadus
เสรีภาพ


kummitus
ผี


pool
ครึ่งหนึ่ง


kõrgus
ความสูง


abi
ความช่วยเหลือ


peidupaik
การหลบซ่อน


kodumaa
บ้านเกิด


puhtus
ความสะอาด


idee
ความคิด


illusioon
ภาพลวงตา


fantaasia
จินตนาการ


intelligentsus
ปัญญา


kutse
การเชิญ


õiglus
ความยุติธรรม


valgus
แสง


pilk
การมอง


kaotus
การสูญเสีย


suurendus
การขยาย


viga
ความผิดพลาด


mõrv
การฆาตกรรม


rahvus
ประเทศชาติ


uudsus
ความแปลกใหม่


võimalus
ตัวเลือก


kannatlikkus
ความอดทน


planeerimine
การวางแผน


probleem
ปัญหา


kaitse
การป้องกัน


peegeldus
การสะท้อน


vabariik
สาธารณรัฐ


risk
ความเสี่ยง


ohutus
ความปลอดภัย


saladus
ความลับ


sugu
เพศ


vari
เงา


suurus
ขนาด


solidaarsus
ความสามัคคี


edu
ความสำเร็จ


toetus
การสนับสนุน


traditsioon
ประเพณี


kaal
น้ำหนัก