การศึกษา - Haridus


arheoloogia
โบราณคดี


aatom
อะตอม


tahvel
กระดาน


arvutus
การคำนวณ


kalkulaator
เครื่องคิดเลข


dokument
ใบรับรอง


kriit
ชอล์ก


klass
ชั้นเรียน


sirkel
วงเวียน


kompass
เข็มทิศ


maa
ประเทศ


kursus
ชั้นเรียน


diplom
อนุปริญญา


ilmakaar
ทิศทาง


haridus
การศึกษา


filter
ตัวกรอง


valem
สูตร


geograafia
ภูมิศาสตร์


grammatika
ไวยากรณ์


teadmised
ความรู้


keel
ภาษา


õppetund
การสอน


raamatukogu
ห้องสมุด


kirjandus
วรรณคดี


matemaatika
คณิตศาสตร์


mikroskoop
กล้องจุลทรรศน์


arv
จำนวน


number
ตัวเลข


rõhk
ความดัน


prisma
ปริซึม


professor
ศาสตราจารย์


püramiid
ปิรามิด


radioaktiivsus
กัมมันตภาพรังสี


kaalud
เครื่องชั่งน้ำหนัก


maailmaruum
อวกาศ


statistika
สถิติ


õpingud
การศึกษา


silp
พยางค์


tabel
ตาราง


tõlge
การแปล


kolmnurk
รูปสามเหลี่ยม


täpitäht
เครื่องหมายบนสระ


ülikool
มหาวิทยาลัย


maailmakaart
แผนที่โลก