สิ่งแวดล้อม - Keskkond


põllumajandus
เกษตรกรรม


õhu saastumine
มลพิษทางอากาศ


sipelgapesa
จอมปลวก


kanal
คลอง


rannik
ชายฝั่ง


manner
ทวีป


oja
ลำห้วย


tamm
เขื่อน


kõrb
ทะเลทราย


liivaluide
เนินทราย


põld
ทุ่งหญ้า


mets
ป่าไม้


liustik
ธารน้ำแข็ง


nõmm
พุ่มไม้เตี้ย


saar
เกาะ


džungel
ป่าทึบ


maastik
ภูมิทัศน์


mäestik
เทือกเขา


looduspark
อุทยานแห่งชาติ


tipp
ยอดเขา


hunnik
กอง


meeleavaldus
การเดินขบวนประท้วง


taaskasutus
การรีไซเคิล


meri
ทะเล


suits
ควัน


viinamarjaistandus
ไร่องุ่น


vulkaan
ภูเขาไฟ


jäätmed
ขยะ


veetase
ระดับน้ำ