สถาปัตยกรรม - Arquitectura


la arquitectura
สถาปัตยกรรม


la arena
สนามกีฬา


el granero
โรงนา


el barroco
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก


el bloque
อิฐ


la casa de ladrillos
บ้านอิฐ


el puente
สะพาน


el edificio
อาคาร


el castillo
ปราสาท


la catedral
มหาวิหาร


la columna
เสา


las obras
สถานที่ก่อสร้าง


la cúpula
หลังคาโดม


la fachada
ซุ้มประตู


el estadio de fútbol
สนามกีฬา


la fortaleza
ป้อม


el frontón
หลังคาหน้าจั่ว


la puerta
ประตู


la casa de entramado de madera
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้


el faro
ประภาคาร


el monumento
สิ่งก่อสร้าง


la mezquita
มัสยิด


el obelisco
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม


el edificio de oficinas
อาคารสำนักงาน


el techo
หลังคา


la ruina
ซากปรักหักพัง


el andamio
นั่งร้าน


el rascacielos
ตึกระฟ้า


el puente colgante
สะพานแขวน


la baldosa
กระเบื้อง