การสื่อสาร - Comunicación


la dirección
ที่อยู่


el alfabeto
ตัวอักษร


el contestador
เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ


la antena
เสาอากาศ


la llamada
การโทรศัพท์


el cd
ซีดี


la comunicación
การสื่อสาร


la confidencialidad
ความน่าเชื่อถือ


la conexión
การเชื่อมต่อ


la discusión
การอภิปราย


el e-mail
อีเมล์


el entretenimiento
ความบันเทิง


el envío exprés
ส่งด่วน


el fax
เครื่องแฟกซ์


la industria del cine
อุตสาหกรรมภาพยนตร์


la fuente
ตัวอักษร


la bienvenida
การทักทาย


el saludo
การทักทาย


la tarjeta de felicitación
บัตรอวยพร


los auriculares
หูฟัง


el icono
ไอคอน


la información
ข้อมูล


internet
อินเทอร์เน็ต


la entrevista
การสัมภาษณ์


el teclado
แป้นพิมพ์


la letra
ตัวอักษร


la carta
จดหมาย


la revista
นิตยสาร


el medio
สื่อ


el micrófono
ไมโครโฟน


el móvil
โทรศัพท์มือถือ


el módem
โมเด็ม


el monitor
จอภาพ


la alfombrilla del ratón
แผ่นรองเมาส์


las noticias
ข้อความ


el periódico
หนังสือพิมพ์


el ruido
เสียง


la nota
การจดบันทึก


las notas
การดาษโน้ต


el teléfono público
โทรศัพท์สาธารณะ


la foto
ภาพ


el álbum de fotos
อัลบั้มรูป


la postal
โปสการ์ดภาพ


el apartado postal
กล่องไปรษณีย์


la radio
วิทยุ


el auricular
ผู้รับ


el control remoto
รีโมท


el satélite
ดาวเทียม


la pantalla
หน้าจอ


la señal
ป้าย


la firma
ลายเซ็น


el teléfono inteligente
สมาร์ทโฟน


el altavoz
ลำโพง


el sello
แสตมป์


el papel de carta
กระดาษเขียนจดหมาย


la llamada
โทรศัพท์


la conversación telefónica
การสนทนาทางโทรศัพท์


la cámara de televisión
กล้องโทรทัศน์


el texto
บทความ


el televisor
ทีวี


la cinta de vídeo
วิดีโอเทป


el walkie-talkie / transmisor
เครื่องส่งรับวิทยุ


la página web
เว็บไซต์


la palabra
คำ