เวลา - Tiempo


el despertador
นาฬิกาปลุก


la historia antigua
ยุคโบราณ


la antigüedad
โบราณวัตถุ


la agenda
สมุดนัดหมาย


el otoño
ฤดูใบไม้ร่วง


el descanso
การหยุดพัก


el calendario
ปฏิทิน


el siglo
ศตวรรษ


el reloj
นาฬิกา


el descanso
ช่วงพักดื่มกาแฟ


la fecha
วันที่


el reloj digital
นาฬิกาดิจิตอล


el eclipse
สุริยุปราคา


el final
สิ้นสุด


el futuro
อนาคต


la historia
ประวัติศาสตร์


el reloj de arena
นาฬิกาทราย


la Edad Media
ยุคกลาง


el mes
เดือน


la mañana
ตอนเช้า


el pasado
อดีต


el reloj de bolsillo
นาฬิกาพก


la puntualidad
การตรงต่อเวลา


la prisa
ความเร่งรีบ


las estaciones del año
ฤดูกาล


la primavera
ฤดูใบไม้ผลิ


el reloj de sol
นาฬิกาแดด


la salida del sol
พระอาทิตย์ขึ้น


la puesta del sol
พระอาทิตย์ตก


el tiempo
ช่วงเวลา


la hora
เวลา


el tiempo de espera
เวลาที่รอคอย


el fin de semana
วันหยุดสุดสัปดาห์


el año
ปี