สถาปัตยกรรม - Arkitekturo


la arkitekturo
สถาปัตยกรรม


la areno
สนามกีฬา


la garbejo
โรงนา


la baroko
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก


la konstruŝtono
อิฐ


la brika domo
บ้านอิฐ


la ponto
สะพาน


la konstruaĵo
อาคาร


la kastelo
ปราสาท


la katedralo
มหาวิหาร


la kolumno
เสา


la konstruejo
สถานที่ก่อสร้าง


la kupolo
หลังคาโดม


la fasado
ซุ้มประตู


la futbala stadiono
สนามกีฬา


la burgo
ป้อม


la gablo
หลังคาหน้าจั่ว


la pordego
ประตู


la trabfaka domo
บ้านปูนแบบโชว์โครงไม้


la lumturo
ประภาคาร


la monumento
สิ่งก่อสร้าง


la moskeo
มัสยิด


la obelisko
อนุเสาวรีย์แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม


la oficeja konstruaĵo
อาคารสำนักงาน


la tegmento
หลังคา


la ruino
ซากปรักหักพัง


la skafaldo
นั่งร้าน


la ĉielskrapanto
ตึกระฟ้า


la pendoponto
สะพานแขวน


la kahelo
กระเบื้อง