ศาสนา - Religio


la Pasko
เทศกาลอีสเตอร์


la paska ovo
ไข่อีสเตอร์


la anĝelo
นางฟ้า


la sonorilo
ระฆัง


la biblio
พระคัมภีร์ไบเบิ้ล


la episkopo
บิชอป


la beno
การสวดให้พร


la budhismo
พระพุทธศาสนา


la kristanismo
ศาสนาคริสต์


la kristnaska donaco
ของขวัญคริสต์มาส


la kristnaska arbo
ต้นคริสต์มาส


la preĝejo
โบสถ์


la ĉerko
โลงศพ


la kreado
การสร้าง


la krucifikso
ไม้กางเขน


la diablo
ภูต


la dio
พระเจ้า


la hinduismo
ศาสนาฮินดู


la islamo
ศาสนาอิสลาม


la judismo
ศาสนายูดาย


la meditado
การทำสมาธิ


la mumio
มัมมี่


la islamano
ชาวมุสลิม


la papo
สมเด็จพระสันตะปาปา


la preĝo
การภาวนา


la pastro
นักบวช


la religio
ศาสนา


la diservo / la meso
การไปโบสน์


la sinagogo
สุเหร่ายิว


la templo
วัด


la tombo
สุสาน