การสื่อสาร - Komunikado


la adreso
ที่อยู่


la alfabeto
ตัวอักษร


la telefonrespondilo
เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ


la anteno
เสาอากาศ


la alvoko
การโทรศัพท์


la kd
ซีดี


la komunikado
การสื่อสาร


la sekreteco
ความน่าเชื่อถือ


la konekto
การเชื่อมต่อ


la diskuto
การอภิปราย


la retpoŝto
อีเมล์


la distraĵo
ความบันเทิง


la ekspresa sendo
ส่งด่วน


la faksilo
เครื่องแฟกซ์


la filmindustrio
อุตสาหกรรมภาพยนตร์


la tiparo
ตัวอักษร


la akcepto
การทักทาย


la saluto
การทักทาย


la bondezira karto
บัตรอวยพร


la kapaŭskultiloj
หูฟัง


la ikono
ไอคอน


la informo
ข้อมูล


la interreto
อินเทอร์เน็ต


la intervjuo
การสัมภาษณ์


la klavaro
แป้นพิมพ์


la litero
ตัวอักษร


la letero
จดหมาย


la magazino
นิตยสาร


la komunikilo
สื่อ


la mikrofono
ไมโครโฟน


la poŝtelefono
โทรศัพท์มือถือ


la modemo
โมเด็ม


la monitoro
จอภาพ


la musmato
แผ่นรองเมาส์


la novaĵoj
ข้อความ


la gazeto
หนังสือพิมพ์


la bruo
เสียง


la noto
การจดบันทึก


la slipo
การดาษโน้ต


la telefonbudo
โทรศัพท์สาธารณะ


la foto
ภาพ


la fotoalbumo
อัลบั้มรูป


la poŝtkarto
โปสการ์ดภาพ


la abonkesto
กล่องไปรษณีย์


la radio
วิทยุ


la aŭskultilo
ผู้รับ


la teleregilo
รีโมท


la satelito
ดาวเทียม


la ekrano
หน้าจอ


la signo
ป้าย


la subskribo
ลายเซ็น


la smartfono
สมาร์ทโฟน


la laŭtparolilo
ลำโพง


la poŝtmarko
แสตมป์


la letera papero
กระดาษเขียนจดหมาย


la telefona alvoko
โทรศัพท์


la telefona konversacio
การสนทนาทางโทรศัพท์


la televida kamerao
กล้องโทรทัศน์


la teksto
บทความ


la televido
ทีวี


la videokasedo
วิดีโอเทป


la portebla ricevdissendilo
เครื่องส่งรับวิทยุ


la retpaĝo
เว็บไซต์


la vorto
คำ