เวลา - Tempo


la vekhorloĝo
นาฬิกาปลุก


la antikva epoko
ยุคโบราณ


la antikvaĵo
โบราณวัตถุ


la agendo
สมุดนัดหมาย


la aŭtuno
ฤดูใบไม้ร่วง


la paŭzo
การหยุดพัก


la kalendaro
ปฏิทิน


la jarcento
ศตวรรษ


la horloĝo
นาฬิกา


la kafpaŭzo
ช่วงพักดื่มกาแฟ


la dato
วันที่


la cifera horloĝo
นาฬิกาดิจิตอล


la eklipso
สุริยุปราคา


la fino
สิ้นสุด


la estonteco
อนาคต


la historio
ประวัติศาสตร์


la sablohorloĝo
นาฬิกาทราย


la mezepoko
ยุคกลาง


la monato
เดือน


la mateno
ตอนเช้า


la pasinteco
อดีต


la poŝhorloĝo
นาฬิกาพก


la akurateco
การตรงต่อเวลา


la hasto
ความเร่งรีบ


la sezonoj
ฤดูกาล


la printempo
ฤดูใบไม้ผลิ


la sunhorloĝo
นาฬิกาแดด


la sunleviĝo
พระอาทิตย์ขึ้น


la sunsubiro
พระอาทิตย์ตก


la tempo
ช่วงเวลา


la horo
เวลา


la atendodaŭro
เวลาที่รอคอย


la semajnfino
วันหยุดสุดสัปดาห์


la jaro
ปี