สำนักงาน - Oficejo


la globkrajono
ปากกาลูกลื่น


la paŭzo
ช่วงพัก


la teko
กระเป๋าเอกสาร


la koloriga krajono
ดินสอสี


la konferenco
การประชุม


la konferenco-ĉambro
ห้องประชุม


la ekzemplero
สำเนา


la adresaro
แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ


la dosierujo
แฟ้มข้อมูล


la ordigado-ŝranko
ตู้เก็บเอกสาร


la plumo-skribilo
ปากกาหมึกซึม


la letero-pleto
ถาดจดหมาย


la markilo
ปากกามาร์คเกอร์


la kajero
สมุดบันทึก


la notkajero
กระดาษจดบันทึก


la oficejo
สำนักงาน


la oficeja seĝo
เก้าอี้สำนักงาน


la kromaj laboraj horoj
การทำงานล่วงเวลา


la paperfiksilo
คลิปหนีบกระดาษ


la krajono
ดินสอ


la truilo
ที่เจาะรู


la monŝranko
ตู้เซฟ


la krajonpintigilo
ที่เหลาดินสอ


la ŝirita papero
เศษกระดาษ


la dokumentdetruilo
เครื่องทำลายเอกสาร


la spirala kunligo
เข้าสันแบบเกลียว


la agrafo
ลูกแม็กเย็บกระดาษ


la agrafilo
แม็กเย็บกระดาษ


la tajpilo
เครื่องพิมพ์ดีด


la laborloko
ที่ทำงาน