ช้อปปิ้ง - Shopping


bakery
เบเกอรี่


bar code
บาร์โค้ด


bookshop
ร้านหนังสือ


café
คาเฟ่


drugstore
ร้านขายยา


dry cleaner
ร้านซักแห้ง


flower shop
ร้านดอกไม้


gift
ของขวัญ


market
ตลาด


market hall
ตลาดนัด


newspaper stand
ร้านขายหนังสือพิมพ์


pharmacy
ร้านขายยา


post office
ที่ทำการไปรษณีย์


pottery
เครื่องปั้นดินเผา


sale
การขาย


shop
ร้านค้า


shopping
ช้อปปิ้ง


shopping bag
ถุงช้อปปิ้ง


shopping basket
ตะกร้าช้อปปิ้ง


shopping cart
รถเข็นช้อปปิ้ง


shopping tour
การเดินเล่นช้อปปิ้ง