คำศัพท์

เมือง   »   City

airport

สนามบิน

apartment building

อาคารที่พักอาศัย

bench

ม้านั่ง

big city

เมืองใหญ่

bike path

ทางจักรยาน

boat harbor

ท่าเรือ

capital

เมืองหลวง

carillon

ระฆัง

cemetery

สุสาน

cinema

โรงภาพยนตร์

city

เมือง

city map

แผนที่เมือง

crime

อาชญากรรม

demonstration

การเดินประท้วง

fair

งานออกร้านแสดงสินค้า

fire brigade

นักดับเพลิง

fountain

น้ำพุ

garbage

ขยะ

harbor / harbour

ท่าเรือ / ท่าเรือ

hotel

โรงแรม

hydrant

หัวก๊อกน้ำ

landmark

สถานที่สำคัญ

mailbox

ตู้ไปรษณีย์

neighborhood

เพื่อนบ้าน

neon light

แสงนีออน

nightclub

ไนท์คลับ

old town

เมืองเก่า

opera

โอเปร่า

park

สวนสาธารณะ

park bench

ม้านั่งในสวน

parking lot

ที่จอดรถ

phone booth

ตู้โทรศัพท์

postal code (ZIP)

รหัสไปรษณีย์ (ZIP)

prison

คุก

pub

ผับ

sights

สถานที่ท่องเที่ยว

skyline

เส้นขอบฟ้า

street light

ไฟถนน

tourist office

สำนักงานท่องเที่ยว

tower

หอคอย

tunnel

อุโมงค์

vehicle

ยานพาหนะ

village

หมู่บ้าน

water tower

แทงค์น้ำ
กลับไป