สุขภาพ - Health


ambulance
รถพยาบาล


bandage
ผ้าพันแผล


birth
การเกิด


blood pressure
ความดันโลหิต


body care
การดูแลร่างกาย


cold
การคัดจมูก


cream
ครีม


crutch
ไม้เท้าพยุง


examination
การตรวจโรค


exhaustion
การหมดแรง


face mask
การพอกหน้า


first-aid box
กล่องปฐมพยาบาล


healing
การรักษา


health
สุขภาพ


hearing aid
เครื่องช่วยฟัง


hospital
โรงพยาบาล


injection
การฉีดยา


injury
การบาดเจ็บ


makeup
การแต่งหน้า


massage
การนวด


medicine
เภสัช


medicine
ยา


mortar
ครก


mouth guard
หน้ากากอนามัย


nail clipper
กรรไกรตัดเล็บ


obesity
โรคอ้วน


operation
ผ่าตัด


pain
ความเจ็บปวด


perfume
น้ำหอม


pill
ยาเม็ด


pregnancy
การตั้งครรภ์


razor
มีดโกน


shave
การโกน


shaving brush
แปรงโกนหนวด


sleep
การนอนหลับ


smoker
คนสูบบุหรี่


smoking ban
ห้ามสูบบุหรี่


sunscreen
ครีมกันแดด


swab
ที่แคะหู


toothbrush
แปรงสีฟัน


toothpaste
ยาสีฟัน


toothpick
ไม้จิ้มฟัน


victim
ผู้ประสบภัย


weighing scale
ที่ชั่งน้ำหนัก


wheelchair
รถเข็น