ร่างกาย - Body


arm
แขน


back
หลัง


bald head
ศีรษะล้าน


beard
เครา


blood
เลือด


bone
กระดูก


bottom
ก้น


braid
ถักเปีย


brain
สมอง


breast
เต้านม


ear
หู


eye
ตา


face
ใบหน้า


finger
นิ้ว


fingerprint
ลายนิ้วมือ


fist
กำปั้น


foot
เท้า


hair
ผม


haircut
ทรงผม


hand
มือ


head
หัว


heart
หัวใจ


index finger
นิ้วชี้


kidney
ไต


knee
หัวเข่า


leg
ขา


lip
ริมฝีปาก


mouth
ปาก


ringlet
ลอนผม


skeleton
โครงกระดูก


skin
ผิว


skull
กะโหลกศีรษะ


tattoo
รอยสัก


throat
คอ


thumb
นิ้วหัวแม่มือ


toe
นิ้วเท้า


tongue
ลิ้น


tooth
ฟัน


wig
วิกผม